۱ . اول از همه کمی دور بایستید و تماشا کنید. اگر مادر بچه گربه پیدایش شد، احتمالا جای گربه راحت تر است و بهتر است تنهایشان بگذارید.۲ . اگر مادر بچه گربه برنگشت، احتمال دارد که او را گم یا ترک کرده باشد. (گاهی اوقات مادر برای چندیدن ساعت برای پیدا کردن غذا بچه اش را ترک می کند).
۳ . اگر بچه گربه زخمی است، یا حالت فیزیکی غیر عادی دارد، احتمالا به کمک شما برای رفتن به پیش یک دامپزشک احتیاج دارد.۴ . اگر بچه گربه در محیط خطرناک پر ترافیک و آلوده زندگی می کند، بهتر است او را هر چه زودتر از آن محیط خارج کرده و به یک محیط آرامتر و پاکیزه تر انتقال بدهید.
و اما قبل از اینکه تصمیم به نگهداری از سرپرستی یک بچه گربه بگیرید، این سوال ها را از خودتان بپرسید:آیا فضای کافی برای تحرک یک گربه را دارید؟ یک بچه گربه را نمی شود همیشه در یک سبد یا قفس محبوس کرد.
آیا زمان و علاقه کافی برای اهمیت دادن و مراقبت از یک موجود زنده را دارید؟آیا می خواهید روزی دوباره او را بیرون ا خانه بگذارید؟ اگر اینطور است، بهتر است با محیط بیرون و دنیای خارج از خانه آشنایش کنید.
نگهداری از یک بچه گربه مسئولیت بزرگی است، اما در صورتی که علاقه و هیجان این کار را داشته باشید، مثل آب خوردن است. پس نگران نباشید، یک بچه گربه با شیرینی هایش پاداش همه زحماتتان را خواهد داد. چگونه بفهمیم یک بچه گربه به کمک ما نیاز دارد؟چگونه بفهمیم یک بچه گربه به کمک ما نیاز دارد؟