هیچکس نمیداند پرهای جاوی دوباره رشد خواهند کرد یا نه، در این مدت او مجبور است ژاکت بپوشد تا او را گرم نگه دارد و از پوست ظریفش محافظت کند. حالا او مورد توجه شبکه های اجتماعی و کسانی است که از او مراقبت می کنند. هرچند او دیگر پرهای رنگی و زیبا ندارد اما با ژاکت هایی که می پوشد به یکی از مدل های دنیای مد حیوانات تبدیل شده است! طوطی افسرده، مجبور است ژاکت بپوشد!


طوطی افسرده، مجبور است ژاکت بپوشد!


طوطی افسرده، مجبور است ژاکت بپوشد!


طوطی افسرده، مجبور است ژاکت بپوشد!


طوطی افسرده، مجبور است ژاکت بپوشد!


جاوی یکی از 40 پرنده ایست که توسط پناهگاه Tallgrass نجات یافته است.


طوطی افسرده، مجبور است ژاکت بپوشد!