بول ماستیف(Bull mastiff):

این نژاد به قدرت فیزیکی خود و وفای بسیار زیاد به صاحبش معروف شده است.اگر یک دزد سعی کند از قسمت نگهبانی این سگ رد شود بول ماستیف او را محکم به زمین میکوبد و جلویش را میگیرد.این سگ در مواقع نگهبانی سگی بسیار قوی و جدی است اما در خانه به سگی مهربان تبدیل میشود.بول ماستیف ها به نژاد باکسر شباهت زیادی دارند.

معرفی بهترین سگ های گارد

معرفی بهترین سگ های گارد

دوبرمن پینچر(Doberman pinscher):

اگر شما یک منطقه ی بزرگ دارید که نیاز به محافظت دارد دوبرمن بهترین سگی است که میتوانید از آن استفاده کنید.دوبرمن میتواند بسیار سریع بدود و به کسی که سعی میکند به منطقه ی شما نزدیک شود برسد.دوبرمن ها در لیست باهوش ترین نژاد های سگ جای پنجم را دارند به همین دلیل آموزش این نژاد سخت نیست.آن ها سگ هایی شجاع،باهوش،هوشیار و با وفا هستند.هیچ وقت دوبرمن خود را در هوای سرد بیرون نبرید زیرا دوبرمن ها به هوای سرد بسیار حساس هستند.بهتر است دوبرمن خود را مدت طولانی بیرون از خانه نگه داری نکنید.این سگ ها به توجه شما نیاز دارند و نمیتوانند یه مدت خیلی طولانی تنها بمانند.

معرفی بهترین سگ های گارد

معرفی بهترین سگ های گارد

روتوایلر(Rottweiler):

انسان ها روتوایلر را برای نگهبانی از گله به وجود آورده اند.آن ها سگ هایی باهوش و بسیار وفادار به صاحب خود هستند.روتوایلر ها همیشه با غریبه ها رفتار بدی دارند مگر این که صاحبشان غریبه را با آن ها آشنا کند.روتوایلر ها در لیست خطرناک ترین سگ ها شماره ی دوم هستند برای همین شما باید در تربیت آن ها خیلی دقت کنید.آن ها با تربیت غلط میتوانند به سگ هایی پرخاشگر تبدیل شوند.

معرفی بهترین سگ های گارد

معرفی بهترین سگ های گارد

کمدر(Komodor):

این سگ ها نیز برای نگهبانی از گله به وجود آمده اند برای همین نگهبانی جزو رفتار های طبیعی آن ها است.کمدر ها سگ هایی با وفا به صاحب خود،قوی و فعال هستند.اگر این سگ به خوبی تربیت شده باشد و از تولگی با حیوانات دیگر و بچه ها آشنا شده باشد به حیوان خانگی خوبی تبدیل میشود.

معرفی بهترین سگ های گارد

معرفی بهترین سگ های گارد

پولی(Puli):

سگ های پولی به طبیعت هوشیار خود معروف اند.این سگ ها هر وقت که احساس خطر کنند پارس میکنند تا خطر را به صاحب خود اطلاع دهند.پولی ها سگ های باهوش و فعالی هستند.آن ها برای خانواده های فعال خیلی مناسب اند زیرا به پیاده روی،دویدن و کوه نوردی علاقه ی زیادی دارند.

معرفی بهترین سگ های گارد

معرفی بهترین سگ های گارد

Giant schnauzer:

این سگ ها قوی و پرخاشگر هستند و باید از تولگی به درستی تربیت شوند.این نژاد به فعالیت فیزیکی و تفکری زیادی احتیاج دارد.این سگ ها به خاطر قوی،پرخاشگر و وفادار بودن به صاحبشان به سگ های نگهبان بسیار خوبی تبدیل شده اند.

معرفی بهترین سگ های گارد

معرفی بهترین سگ های گارد

ژرمن شپرد(German shepherd):

ژرمن شپرد ها سگ هایی باهوش،وفادار به صاحب خود و شجاع هستند.هوش ژرمن شپرد ها آن ها را به سگ های پلیسی محبوبی تبدیل کرده است.این سگ ها وقتی در خانه هستند رفتار آرام و مهربانی دارند اما در موقعیت مناسب به یک نگهبان قوی تبدیل میشوند. 

معرفی بهترین سگ های گارد

معرفی بهترین سگ های گارد

Rhodesian ridgeback: 

این سگ ها برای شکار شیر ها به وجود آمده اند برای همین سگ های بسیار قوی ای و مستقلی هستند.آن ها با وفا و سگ های گارد بسیار خوبی هستند.این سگ ها میتوانند دیده بان های خوبی هم باشند.هر وقت این سگ ها پارس میکنند حتما منظوری دارند پس باید همیشه پارس آن ها را جدی بگیرید!آن ها دوست دارند به بغل شما بیایند و فکر میکنند اندازه ی کوچکی دارند.

معرفی بهترین سگ های گارد

معرفی بهترین سگ های گاردمترجم،نویسنده و گردآورنده:Meeko