کنترل کردن اشتباهت سگ‌ ها
سگ‌ فقط زمانی‌ میتواند همراه و مونس ایده عالی‌ باشد که به خوبی‌ تربیت شده باشد.مورد تصادفی و اتفاقی‌‌ای که سگ‌ بدون تربیت شدن خوش رفتار و مودب باشد دیده نشده است
حیوان اگر مودب نباشد نمیتوانید در خانه به رفتارش اعتماد کنی‌ و کارهای غیر قابل انتظاری را انجام میدهد و حوادث ناگواری پی‌ در پی‌ رخ خواهد داد و بی‌ شک روابط شما با سگتن نیز کم رنگ خواهد شد،هر سال سگ‌‌های زیادی به دلیل رفتار ناشایست از خانه بیرون میشوند و صاحبانشان ادعا میکنند که سگشن نمی‌تواند مودب باشد.این استدلال غلط است.تمام سگ‌‌ها میتوانند مودب باشند به شرط آنکه صاحبشان توجهت لازم را در تربیت کردن آنها مبذول داشته باشد.بعضی‌ از نژاد‌ها زمان بیشتری برای آموزش نیاز دارن با وجود این سگ‌‌های سالم و طبیعی قابل تربیت شدن هستند .
برای اینکه از داشتن سگ‌ لذت ببرید تصور نکنید که یک توله سگ‌ خود به خود تربیت میشود،شاید فکر کنید که باید تمام وقت مراقب حیوان باشید اما ما پیشنهاد می‌کنیم که در اوقات بیکاری خود و به عبارتی هر وقت که پیش آمد،به حیوان آموزش دهید تا زمانی‌ که کاملا تربیت شود.در شروع کار معمولا شاهد پیشرفت چندانی نیستید مخصوصا اگر فضای خانهٔ شما وصی‌ باشد.زیرا به راحتی‌ میتواند گردش کند و از دیده شما پنهان بماند.ولی‌ باید پشتکار داشته باشید و در این حل،حافظه و استعداد سگتن را در نظر بگیرید و تمرینات را کم کم به حیوان بیاموزید،ممکن است در مواردی خاص مس بیماری،سگ‌ نتواند طبقه دستورت رفتار نماید.در ارتباط با کنترل رفتار سگ‌ ۲ روش برای کنترل دفعه مدفوع سگ‌ پیشنهاد می‌کنیم:یکی‌ عادت دادن توله به کنترل مدفوع یا ادرار با استفاده از جعبه و دیگری استفاده از کاغذ و روزنامهٔ باطله روش استفاده از جعبه بهتر است زیرا مستقیما به تول عادت میدهد که دفع مدفوع را کنترل نمائید
روش استفاده از کاغذ زمانی‌ به کار میرود که شما بخواهید سگ‌ موقتاً در محل خاصی‌ از خانه باشد این تا وقتی‌ است که او را به خارج از خانه ببرید به عنوان مثل وقتی‌ که هوا نامسأعد است و یا هنوز سگ‌ ایمنی لذ را در مقابل بیماری‌ها به دست نیاورده باشد .البته ساکنین منازل آپارتمانی از این روش استفاده میکنند.و حیوان تا آخر عمر یاد می‌گیرد که در خانه ادرار یا مدفوع نکند بدین ترتیب صاحب سگ‌ آسوده خاطر و محیط زندگیش پاکیزه خواهد ماند
نگاه داری و تربیت سگ‌
مترجمین:
دکتر فریبرز افروزی
دکتر شهرام جمشیدی