حتما تاكنون سگهاي مورد استفاده در ميدان جنگ را ديده ايد.
در زير آموزش تربيت سگهاي جنگي ارائه شده است.
2 نكته قابل توجه است.
1-كتاب متاسفانه به زبان انگليسي ميباشد
2-اين كتاب جز سرفصل دوروس آموزشي ارتشيان آمريكا ميباشد.
-------------------------------------------------------------------------
اميدوارم مورد توجه قرارگيرد
--------------------------------------------------------------------------
چون تو آپلودر خود سايت نشد بفرستم جاي ديگه آپلود كردم
لينك دريافت(اصلاح شده)