پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

كاربردهاي عملي نظريه گاتري

کاربردهای عملی نظریه گاتری

گاتری خیلی دوست داشت نظریه اش رابسیارکاربردی کند. درنتیجه نوشته های او پرازمثالهایی دراین باره است که چگونه می توان یادگیری ویادآوری را درحیوانات وانسانها بهترکرد.

گاتری دراین باره که نظریه یادگیری مجاورت یک کوششی اواز نقطه نظرکاربردی چه معنایی دارد می گوید برای اینکه رفتاررا تحت کنترل درآوریم لازم است ترتیبی دهیم که رفتاردرحضورشرایط محرکی رخ دهد که برآن کنترل داریم .اومی گوید: اگرمی خواهید سگی هنگامی که صدایش می کنید به طرف شما بیاید ابتدا باید با نشان دادن یک تکه استخوان گریختن ازآن. کشیدن آن به سمت خودتان. یا هرکاردیگری که گمان می کنید ممکن است سگ را به نزدیک شدن ترغیب کند آن را وادارکنید به طرف شما بیاید. اگردرهمان لحظه فریاد بزنید "بیا" طولی نمی کشد که بین این دستوروعمل تداعی برقرارمی شود.

توجه کنید که این سگ پاسخ جدیدی رایاد نگرفته است بلکه ازقبل می دانست چگونه به سمت شما بدود. دراین مورد مثل سایر موارد یادگیری آنچه تغییرمی کند تداعیهای بین پاسخ دویدن به سمت شما ویک علامت است . گاتری می گوید: اینکه چه چیزی آموختن آمدن سگ را راحت می کنداین است که این کاری است که سگها معمولا انجام می دهند درست همان طوری که درازمی کشند. می غلتند.می روند تکه چوبهایی را می آورند والی آخر. گاتری می گوید: ما نمی توانیم به گاوها یاد بدهیم تکه چوبی را پیدا کنند وبیاورند زیرا این کاری است که گاوها آن را انجام نمی دهند.

ترک کردن عادتها

گاتری درراستای نظریه خود معتقد است که پاسخها هرگزفراموش نمی شوند بلکه پاسخهای آموخته شده جدیدتری جایگزین آنها می شوند. او می گوید : یادگیری زدایی صرفا عادت است ازآموختن چیزی دیگر. بنابراین بهترین راه ترک کردن یک عادت یافتن نشانه هایی است که آن عادت را راه بیندازند ودرعین حال تمرین کردن پاسخ دیگری به همین نشانه هاست. برای مثال اگرشما سیگارمی کشید دامنه وسیعی ازشرایط محرک با عمل سیگارکشیدن تداعی می شوند بعد ازاتمام خوردن.نوشیدن. تماشای تلویزیون.ملاقات با دوستی که سیگارمی کشد. برخواستن ازخواب هنگام صبح. گاتری می گوید: شرطی زدایی تمام این پیوندها فرایندی طولانی است که ایجاب می کند فرد سیگاری پاسخهای دیگری را به موقعیتهای تداعی شده با شروع زنجیره سیگارکشیدن متصل کند. گاتری برای ترک کردن عادتها سه روش خاص را توصیف می کند: "روش خستگی". "روش آستانه". وروش محرکهای مغایر. آنچه درهمه این روشها مشترک است شرطی سازی بازدارنده است یعنی شرطی کردن پاسخی که اجازه نمی دهد عادتی راکه می خواهیم ترک کنیم تکرارشود.

روش خستگی

روش خستگی که گاهی فرقه سازی نامیده می شود عبارت است ازارایه مکررمحرک به منظور فراخوانی تکرارمداوم پاسخ ناخوشایند. درنهایت ارگانیزم به قدری خسته خواهد شد که دیگرنمی تواند آن پاسخ را انجام دهد. دراین لحظه پاسخ متفاوتی صادرخواهد شد( حتی اگراین پاسخ کاری انجام ندادن باشد). ازنظریه یادگیری یک کوششی گاتری چنین برمی آید که چون این پاسخ جدید تازه ترین واکنش به آن محرک است چنانچه محرک دوباره ارایه شود تکرارخواهد شد. به این طریق عادت ناخوشایند اصلی ترک می شود.

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی