پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

نمونه هاي از تقويت و تنبيه

مثالهای موش به رفتارمعمول موش درجعبه اسکینرمربوط می شوند مثالهای انسان به رفتاربیل کودکی نوپا دریک جعبه بزرگتراشاره دارند.

تقویت مثبت(پاداش)

اگرپیامدهای اهرم فشاری موش درجعبه اسکینراین باشد که مکانیزم غذا چشته ای غذا را به داخل ظرف غذا بیندازد(وابستگی مثبت) تاثیرآن افزایش احتمال وقوع دوباره رفتاراهرم فشاری خواهد بود. دراین مورد غذا تقویت کننده مثبت است. تاثیرآن تقویت مثبت است که به افزایش رفتارپیش ازآن می انجامد.

اگربیل کودک نوپا یک روزصبح مادرش راببوسد ومادراورا برای این رفتاردلنشین تحسین کند احتمال این نوع رفتاردرآینده افزایش خواهد یافت. تحسین مادرتقویت کننده مثبت است.

تقویت منفی(آرامش)

اگرجریان برق به طورپیوسته درشبکه کف جعبه اسکینربرقرارباشد اما هروقت که موش اهرم را فشارمی دهد قطع شود(حذف وابستگی ناخوشایند یا آزارنده) دوباره احتمال رفتاراهرم فشاری افزایش می یابد. دراین مورد خاتمه جریان برق تقویت کننده منفی است تاثیرآن تقویت منفی است. این نیزبه افزایش رفتارپیش ازآن منجر می شود.

اگربیل نوپا درحالی که قشقرق راه انداخته است دراتاقش تنها رها شود(چون مادرش تاکید می کند که اونباید روی گربه مثل روی اسب بنشیند) وبه اواجازه داده شود هروقت دست ازگریه کردن برداشت ازاتاقش خارج شود چنین حالتی تقویت منفی است. این رویداد می تواند احتمال متوقف کردن گریه را هروقت که اودوباره دراین موقعیت قراربگیرد افزایش دهد.

ارائه تنبیه (تادیب)

اگربه موش که باید وقتی اهرم را فشارمی دهد روی شبکه برق بایستد هربارکه این کاررا انجام می دهد شوک ملایمی داده شود تلاش خواهد کرد درآینده ازاهرم اجتناب کند(وابستگی ناخوشایند). شوک دراین مورد نوعی تنبیه است (ارایه تنبیه) درصورتی که موش سعی کند ازموقعیت مرتبط با این وابستگی ناخوشایند اجتناب کند به آن اجتناب آموزی گفته می شود. درصورتی که موش درموقعیتی قراربگیرد که قبلا با وابستگیهای ناخوشایند مرتبط شده باشد وسعی کند ازآن فرارکند به آن گریزآموزی می گویند. این وضعیت به افزایش رفتاراهرم فشاری موش منجرنمی شود.

بااین حال توجه کنید که گرچه شوک برقی دراین مورد به عنوان تنبیه برای اهرم فشاری انجام وظیفه می کند با توجه به گریزآموزی نمونه ای ازتقویت منفی نیزهست یعنی اگرحذف شدن شوک به افزایش رفتاراجتنابی بینجامد این شوک برای آن رفتاروظیفه تقویت کننده منفی رابرعهده دارد. اگراین شوک درعین حال به کاهش اهرم فشاری منجرشود به عنوان تنبیه برای آن رفتارانجام وظیفه می کند.

اگربیل نوپا به کفل خواهرش لگد بزند واو برگردد و سیلی محکمی به اوبزند بیل درموقعیتهای مشابه به احتمال کمتری دوباره به او لگد خواهد زد. سیلی خواهربا توجه به لگد زدن بیل نوع تادیبی تنبیه است .

تنبیه حذفی(مجازات)

بعدازاینکه موش آموزش دیده باشد اگرآزمایشگرچشته غذا رابردارد(حذف کردن وابستگی خوشایند) تا اینکه موش مجبورشود ظرف مدت زمان مشخصی بعد ازفشردن اهرم خود رابه آن برساند طولی نمی کشد که موش دست ازتنبلی ولیسیدن گونه اش برمی دارد.دراین مثال حذف کردن چشته غذا نمونه ای ازتنبیه به قصد مجازات است(تنبیه حذفی). پاسخهایی که تنبیه می شوند پاسخهای تاخیرکردن موش هستند.

اگرژله بیل نوپا را موقع ناهارازاو بگیرند چون آن را به درو دیوارمی مالد روی کف سالن می ریزد وبعد آن را به سمت خواهرش پرت می کند این نمونه ای ازتنبیه مجازاتی است. این تنبیه می تواند احتمال رفتارهای مرتبط با ژله را دراوکاهش دهد.

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی