پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

منابع تقويت

اسکینرعلاوه براینکه تقویت مثبت را ازتقویت منفی متمایزمی کند تقویت کننده هایی را شرح می دهد که نخستین ثانوی یا تعمیم یافته هستند.تقویت کننده های نخستین رویدادهایی هستند که بدون وقوع هرگونه یادگیری تقویت کننده اند. نمونه های تقویت کننده نخستین محرکهایی چون غذا. آب. وآمیزش جنسی هستند که هریک نیازهای اساسی وناآموخته ای را ارضا می کنند(نیازهای نخستین).

تقویت کننده های ثانوی: رویدادهایی هستند که درابتدا تقویت کننده نیستند ولی درنتیجه همایند شدن با تقویت کننده های دیگرتقویت کننده می شوند. گاهی درجعبه اسکینرازچراغ به عنوان تقویت کننده ثانوی استفاده می شود. درکوششهای متوالی هربارکه موش تغذیه می شود چراغ را روشن می کنند. سرانجام موش صرفا برای اینکه چراغ روشن بماند پاسخ می دهد. دراین حالت چراغ ویژگی تقویت کننده ثانوی راکسب کرده است .

گاهی برای توصیف تقویت کننده های آموخته شده ای که به نظرمی رسد رفتارهای گوناگونی را تقویت می کنند ازاصطلاح تقویت کننده تعمیم یافته استفاده می شود. درمورد انسانها.پول. مقام. قدرت. شهرت. نیرو. هوش. وتعداد زیادی ازوابستگیهای دیگری که ازلحاظ فرهنگی با ارزش هستند تقویت کننده های تعمیم یافته را تشکیل می دهند. این تقویت کننده ها درتعیین رفتارانسان بسیارقدرتمند هستند.

  

                          برنامه های تقویت

اسکینرتاکید می کند که روان شناس برای ایجاد علم رفتارباید بیند ارگانیزم چه کاری انجام می دهد تحت چه شرایطی آن را انجام می دهد وچه نتیجه ای به بارمی آورد. اینها واحدهای اساسی تحلیل آزمایشی رفتارهستند. درتحقیقاتی که معلوم شد برای دیدگاه شرطی سازی کنشگراسکینربسیارمفید هستند موشها اهرمهایی رافشاردادند یا کبوتران به دیسکهایی نوک زدند. اینها رفتارهایی بودند که اسکینربه راحتی مشاهده کرد وتوانست آنها را برحسب موارد زیراندازه گیری کند: چقدرسریع فراگیری می شدند( میزان فراگیری) چه تعداد پاسخ ظرف مدت زمان معینی صادرمی شدند( میزان پاسخ دهی) واگرتقویت قطع می شد چه مدت طول می کشید تا پاسخها متوقف شوند(میزان خاموشی). به خاطربیاورید که اینها متغیرهای وابسته را نشان می دهند وتحت کنترل پژوهشگرقرارندارند.

احتمالا درشرطی سازی کنشگرموثرترین متغیرمستقل که ازهمه راحت تردستکاری می شود نحوه ارایه پاداشهاست .آزمایشگران درشرایط آزمایشگاهی به دقت کنترل شده می توانند دقیقا مشخص کنند چه تقویتهایی را چگونه وچه وقت باید مورد استفاده قراردهند. به عبارت دیگر آزمایشگران کنترل کامل برنامه های تقویت را دراختیاردارند.

تقویت پیوسته یا متناوب

اصولا آزمایشگردوانتخاب دارد: تقویت پیوسته که دراین صورت هرپاسخی مطلوب تقویت می شود یا تقویت متناوب(یاسهمی) که دراین صورت تقویت فقط برخی مواقع یافت می شود.(شکل 3-4را ببینید) اگرتقویت پیوسته باشد انتخابهای بیشتری وجود ندارد. هرپاسخ درست به یک نحو تقویت می شود(با این حال امکان استفاده ازترکیب برنامه های تقویت پیوسته ومتناوب وجود دارد. گاهی این ترتیب رابرنامه مرکب می خوانند).

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی