تحقیقات اخیر پژوهشگران بریتانیایی نشان می دهد پرت شدن از پنجره و یا بالکون خانه یکی از بزرگترین خطراتی است که جان حیوانات خانگی را تهدید می کند.
بر اساس این گزارش و طبق آمار موجود، بسیاری از حیوانات اهلی مانند سگ و گربه جان خود را بر اثر تصادف با اتوبوس و ماشین در خیابان ها از دست می دهند و این در حالی است که زندگی آپارتمان نشینی سلامت آن ها را به ارمغان می آورد اما نمی توان خطر پرت شدن حیوانات خانگی از بالکن و پنجره را نادیده گرفت.
بنابر این محققان توصیه می کنند فقط در صورتی که از امنیت پنجره ها و درها مطمئن هستید و فضای بالکن با حفاظ های بلند و ایمن محدود شده است، می توانید به حیوان خانگی خود اجازه دهید در بالکن بازی کند و وقت بگذراند و یا از پنجره محیط بیرون را تماشا کند.
مترجم: پریسا
منبع: Russia today