Resigzed Image Click this bar to view the full image.


گربه ها ساعات زیادی از روز را به خوابیدن اختصاص می دهند و بچه گربه ها نیز اکثرا در خواب به سر می برند ! اصولا گربه ها در طول روز میخوابند زیرا به صورت ذاتی موجوداتی شب زی هستند .

ساعات معمول خوابیدن گربه ها

گربه های بالغ تا 16 ساعت در روز را می خوابند ، بچه گربه ها 16 تا 18 ساعت در خواب هستند و گربه های تازه متولد شده تقریبا همیشه خوابند . ساعت خواب گربه ها تا زمانی که به بلوغ برسند به مرور کاهش می یابد تا سر انجام به 16 ساعت در روز می رسد .
ساعات خواب یک گربه به سن و نحوه زندگی او بستگی دارد . اگر گربه در کل روز تنها باشد ، اکثر زمان خود را به خوابیدن اختصاص میدهد ولی اگر صاحبش در طول روز با او بازی کرده و اسباب بازی های زیادی را در اختیارش قرار دهد میتواند ساعت خواب او را از روز به شب تغییر دهد .

جای خواب مناسب برای گربه

اگر میخواهید گربه تان به راحتی بخوابد ، برایش جای خوابی راحت را در اتاقی گرم قرار دهید . برای دانستن درجه حرارت مناسب برای اتاق ، به واکنش های گربه تان در خواب توجه کنید .
اگر گربه احساس سرما کند به دور خود می پیچد و دستهایش را بر روی صورتش قرار میدهد ، این حالت به این معنا است که شما باید درجه حرارت اتاق را کمی بالا ببرید .


ترجمه : پندار مهاجری
منبع : سایت Vet Info


Original thread: آیا بچه گربه شما بیش از حد می خوابد ؟ ( ترجمه ), Author: Venom, Site: تالار گفتگوی پرشین پت(مای پت)