رژيم غذايي گربه مسن


گربه‌هاي مسن نياز به نوعي تغذيه متفاوت دارند.

گربه‌هاي سالخوردهديگربچه گربه نيستند. بعد از همه اينها، حالا آنها رشد كرده‌اند و به نوع ديگري از مراقبت‌هاي خاص نياز دارند.

تغذيه گربه:
چطور غذاهاي غني از پروتئين ميتواند به گربه هاي مسن آسيب برساند

همه ما ميدانيم كه گربه ها گوشتخوار هستند بنابراين برنامه غذايي طبيعي آنها بايد شامل پروتئين غني گوشت مانند گوشت گاو، مرغ و ماهي باشد. گربه‌ها نياز به مقدار قابل توجهي پروتئين براي رشد مطلوب، ترميم بافتهاي عضلاني و به عنوان يك منبع انرژي دارند.

از سوي ديگر، گربه‌هاي مسن نياز به پروتئين كمتري نسبت به همسانان جوانترشان به دليل ضعف ناشي از ارگان‌هاي حياتي‌شان دارند. به طور كلي گربه‌هاي مسن فعاليت كمتري دارند بنابراين ارگانهاي حياتي، مانند كليه و كبد، شروع به رو به زوال رفتن خواهند كرد پس نياز به كاهش دريافت پروتئين دارند.


هنگاميكه گربه مواد غذايي غني از پروتئين را مصرف ميكند،‌ سيستم گوارشي او بدين منظور كه بدن مواد مغذي را هر چه كارآمدتر جذب كند اقدام به تفكيك پروتئين‌ها ميكند. فرآيند تفكيك، مواد مضر سمي توليد خواهد كرد، آنچه كه كليه و كبد از بدن گربه از طريق ادرار و مدفوع دفع ميكند.


از آنجا كه اندام‌هاي حياتي گربه مسن رو به زوال است، پروتئين خيلي زياد فشار زيادي به كليه و كبد وارد ميكند و در طول جريان فرايند تفكيك تركيبات سمي، براي بدن مشكل ايجاد ميكند.

همچنين، بسته به سن گربه‌هاي مسن ، كليه ابدا توانايي عملكرد كامل را ندارد. بنابراين بدن در اين جهت بوسيله ادرار بيش از حد معمول به منظور دفع برخي از سموم عمل خواهد كرد.


شما بايد شروع كنيد به كم كردن مصرف پروتئين (گربه‌تان) بعد از اينكه گربه به سن ده سالگي رسيد. گربه‌ها در اين سن گربه‌ي مسن به حساب مي آيند. شما بايد غذاهايي كه داراي فرمول مخصوص براي گربه‌هاي مسن هستند يعني غذاهايي كه داراي مقدار پروتئين كمتري هستند را خريداري كنيد. همچنين خريد داروهای تصفیه کبدی را براي گربه مسن‌تان در نظر داشته باشيد تا به تقويت عملكرد كليه كمك كند.

بعلاوه، با دامپزشك مشورت كنيد چون او ميتواند وضعيت گربه مسن‌تان را تشخيص دهد و انواع غذا و رژيم غذايي كه براي گربه مناسبتر است را تجويز كند.((با تشكر از راهنماييهاي بسيار ارزشمند ادمين عزيز))

ترجمه: خاله‌ي شاني