منظور از اجتماعی کردن جایگزین کردن برخی از شرایط زندگی ما به جای غرایز گربه است. در این حالت سعی بر آشنا کردن بیشتر گربه با محیط اجتماعی انسان ها و جهان پیرامون آن است. برای نیل و رسیدن به این هدف باید آموزش های لازم را انجام داد و از صبر و حوصله کافی برخوردار بود.آن چه شما می توانید انجام دهید:
1. برای آموزش به بچه گربه ها و اجتماعی کردن آن ها لازم است آن ها را به تمام جاهایی که می روید منتقل کنید و آن ها با افراد، مکان ها و مناظر، صدا ها و بوهای جدید در حد امکان آشنا شوند. حتی گربه ها بچه ها را هم خیلی دوست دارند و در صورت آموزش صحیح آن ها محیط مناسب و شادی بخش در خانواده ایجاد می شود.
2. سعی کنید با گربه ی خود زیاد بازی کنید. اکثر گربه ها بازی هایی را که غرایز آن ها را تحریک می کند و آن ها را به فعالیت وا می دارد دوست دارند و از تعقیب و گریز لذت می برند.
3. بهتر است از همان روز اول آموزش ها را شروع کنید. شما در می یابید که اگر به اندازه ی کافی اسباب بازی در اختیار بچه گربه ها قرار دهید درسن بلوغ وسایل منزل و تجهیزات موجود در منزل برای آن ها عادی و معمولی خواهد بود و نسبت به ان ها بی توجه خواهند می شوند.
4. بهتر است ابتدا در جهت یافتن علائق مورد توجه گربه ی خود اقدام کنید. علاوه برآن در برابر عکس العمل مثبت نسبت به آموزش آن ها و تمرین ها از طرف شما، غذای مورد علاقه ، اسباب بازی دلخواه یا بازی مورد پسند را برای او مهیا کنید.
5. برای آموزش او در جهت عدم انجام برخی از کارها مانند جویدن سیم برق و یا تخریب وسایل منزل نیز باید عکس العمل مناسب را از طرف خود ابراز کنید. برای تربیت گربه خود در این موارد می توانید به بدن یا صورت او اسپری آب بپاشید یا با صدای بلند و ترسناک نظر او را جلب کنید. مثلا می توانید یک قوطی فلزی را پر از سکه کنید و با تکان دادن آن و تولید صدای ناهنجار توجه گربه ی خود را به آموزش معطوف کنید.
6. در صورتی که گربه ی شما در سن بلوغ باشد و قصد اجتماعی کردن و تربیت او را داشته باشید با مشکلات بیشتری روبه رو خواهید شد. آن ها ممکن است به صورت غریزی از خود رفتارهایی را نشان دهند که برای شما تعجب آور باشد. باید در نظر گرفت که در زمان ورود به خانه ای که در آن جا قبلا گربه های دیگری نیز بوده اند گربه شما در محل جدید بر حسب غریزه رفتارهای خاصی از خود بروز خواهد داد.
7. باید توجه داشته باشید که گربه ها از نظر نژادی دارای خصوصیات رفتاری متفاوتی هستند به طوری که مثلا برخی از آن ها زود اجتماعی می شوند ولی برخی دیگر به سختی خود را با شرایط جدید تطبیق می دهند گربه های سیامی دارای حس خشونت و وحشی گری بالایی هستند و به صورت نیمه وحشی می باشند. ولی برعکس گربه پرشین مو بلند خیلی آرام ، خونسرد و اهلی می باشد.


برگرفته از راهنمای بهداشت، نگهداری و تربیت گربه

مترجم: دکتر مهدی مرجانی