نامهاي متداول: 
Kit-Kat, special K, Super K 

گروه دارويي: 
بيهوشي هاي عمومي همراه با خواص ضددرد 
قدرت اعتيادآوري: 
كم. 
نحوه مصرف: 
معمولاً به صورت محلول، قرص و يا كپسول مصرف مي گردد. نحوه توليد آن به اين صورت است كه آن قدر حرارت داده ميشود تا مايع آن تبخير شده و كريستال هاي كتامي باقي بماند. گاهي اوقات پودر آن را بصورت سيگار ميكشند يا استنشاق مي كنند. 
استفاده هاي مجاز: 
يك بيهوش كننده عمومي با خواص ضد درد مي باشد كه در پزشكي و دامپزشكي مورد مصرف است. اين دارو به فن سايكليدين ارتباط دارد. 
تأثيرات موقت: 
اثرات آن به روحيه و محيط بستگي دارند اما بسيار سريع الاثرند. كتامين سيستم قلبي- عروقي را تحريك مي كند و ضربان قلب را بالا مي برد. اثرات رواني آن شامل احساس فلج است به طوري كه بيماران خود را در حركت كردن يا صحبت كردن ناتوان مي بيند اما بطور كامل هشيارند و مي توانند ببينند و بشنوند. كارها و كلمات را بارها تكرار مي كنند و تجارب خارج از بدن احساس مي نمايند. آنها احساس مرگ و زندگي را از دست مي دهند. به علت اثرات ضد درد، احساس درد نمي كنند. واكنشهاي شديد، معمولاً به علت مصرف زياد دارو عبارتند از تشنج، اختلال در مكانيسم تنفسي و نارسايي قلبي. 
تأثيرات طولاني مدت و خطرات آن: 
اثرات طولاني كتامين با حافظه، يادگيري و مدت زمان توجه تداخل متوجه آسيبهاي دردناك در خود (مثل سوختگي با سيگار) نمي شود. 
تداخل دارويي: 
باربيتورات ها طول اثر كتامين را افزايش مي دهند و اگر با كتامين مصرف گردند خطر وقفه هاي تنفسي بوجود مي آيد. مصرف كتامين همراه باتئوفيلين يا آيمنوفيلين مي تواند احتمال تشنج ها را بالا ببرد. الكلي ها در برابر كتامين مقاومت نشان مي دهند. اگر چه در مورد اثرات رواني درد در دوره بهبودي اغراق مي شود.