شما هم می توانید به بچه گربه های خیابانی کمک کنیدResigzed Image Click this bar to view the full image.


1.اگر در خیابان با بچه گربه ی کوچکی روبهرو شدید قبل از نزدیک شدن او را زیر نظر بگیرید یا اطراف را به دنبال گربه ی مادر بگردید.در صورت پیدا شدن گربه ی مادر با کمک فرد باتجربه خانواده ی گربه را بگیرید و به جای امن انتقال دهید.

2.در صورت پیدا نشدن گربه ی مادر باید به بچه گربه نزدیک بشید و او را بگیرید.اگر بچه گربه آرام باشد حتما اجازه میدهد به او نزدیک شوید در غیر این صورت با گذاشتن مقداری غذا اعتماد او را به دست آورید.مواظب باشید تا بچه گربه از شما نترسد تا با فرار کردن در خطر قرار نگیرد.اگر بچه گربه خیلی نا آرام بود میتوانید او را با پارچه بگیرید.

3.حتما با دامپزشک تماس بگیرید تا بتوانید سن بچه گربه را تشخیص بدهید.دانستن سن گربه بسیار مهم است زیرا باید بسته به سن گربه غذا به او بدهید.

4.اگر سن گربه خیلی پایین باشد باید او را گرم نگه دارید.برای این کار میتوانید حوله ای به دور کیسه ی آب گرم بپیچید و آن را کنار بچه گربه قرار دهید.در نظر داشته باشید که کیسه ی آب گرم را طوری قرار دهید تا بچه گربه در صورت لزوم بتواند خود را از آن دور کند.برای دانستن گرمای مناسب با دامپزشک مشورت کنید.

5.محل مناسبی برای بچه گربه درست کنید.میتوانید او را در کارتونی قرار دهید که آن را با حوله و پارچه پوشانده اید.درصورت نیاز کیسه ی آب گرم فراموش نشود.
اگر گربه ی ولگردی را به خانه میاورید نباید اجازه بدهید در خانه آزادانه حرکت کند.اگر گربه از خانه ی شما بترسد به راحتی میتواند به خود صدمه بزند.
در نظر داشته باشید که بچه گربه ای که پیدا کردید ممکن است بیماری ای داشته باشد که برای پت شما خطرناک است.به هیچ وجه این دو را در کنار هم نگذارید.

6.غذا دادن:اگر بچه گربه ای که پیدا کردید تازه از مادر خود جدا شده باشد باید برای او گربه ی مادر که به بچه هایش شیر میدهد پیدا کیند.اگر گربه ی مادر بچه گربه ی ولگرد را قبول نکرد باید با شیشه شیر و در صورت خیلی کوچک بودن گربه با قطره چکان به او شیر بدهید و برای این کار با دامپزشک مشورت کنید.
در صورتی که گربه 3 یا 4 هفته داشته باشد باید غذای نرم کمکم جیگزین شیر شود.شما میتوانید غذای خشک را باشیر نرم کنید و در ظرفی که عمق کمی دارد قرار دهید.از 6 -7 هفتگی بچه گربه میتواند به راحتی غذا بخورد.
تعداد دفعات غذا دادن:
بچه گربه ی تازه به دنیا آمده.هر 1-2 ساعت یک بار
بچه گربه ی 3-4 هفته:4 تا 6 بار در روز
بچه گربه ی 6تا 12 هفته:4 بار در روز
بچه گربه ی 2 یا 3 ماهه:3 بار در روز

7.به بچه گربه یاد بدهید چگونه به دستشویی برود:گربه ها قبل از 4 هفتگی به تنهای نمیتوانند عمل دفع را انجام دهد و گربه ی مادر با لیس زدن آنها بچه گربه های خود را برای دفع تحریک میکند.شما میتوانید پارچه ای تمییز را کمی خیس کرده و مانند گربه ی مادر عمل کنید.بعد از 4 هفته ظرف خاکی را در کارتون قرار دهید تا بچه گربه یاد بگیرد آنجا دستشویی کند.

8.بدن بچه گربه را به دنبال کک بگردید. در صورت مشاهده ی کک از شامپو و پودر های مخصوص بدون اجازه ی دامپزشک استفاده نکنید.بچه گربه را حمام نکیند مگر واقعا نیاز داشته باشد.برای پاک کردن کثیفی از پارچه ی خیس استفاده کنید.

9.بچه گربه را برای ویزیت به دامپزشکی ببرید تا از بیمار شدن خودتان و یا حیوان خانگیتان جلوگیری کنید.

10.گربه های ولگردی را که پیدا میکنید حتما عقیم کنید.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
-----------------------------------
ترجمه:درسا

منبع:aspca.org