این عارضه می تواند با پیومتر اشتباه شود اگرچه این بیماریهم در سگ ماده و هم در سگ نر نیز روی می دهد.
علت این بیماری تومور در غده فوقکلیوی و یا رشد بیش ازحد غدد فوق کلیوی به دلیل اختلال در کار غده هیپوفیز است که در قاعدهمغز قرار دارد.
در این عارضه ترشح هورمون کونتیزول از غده فوق کلیوی افزایش یافته، موی پهلوها و گردن به تدریج می ریزد،در نهایت موی پشت و سایر نواحی بدن نیز خواهد ریخت و همچنین پوست بدن سگ نازک و خشک می شود.
سایر علائم این بیماری بزرگ شدن شکم می باشد. سگهای مبتلا بیش از حد و بطور غیر طبیعی می خورند و می آشامند. دفع ادرار زیاد می شود. در این وضعیت بیماری به صورت پیچیده درمی آید. در سگ ماده ممکن است دوره های فحلی غیر عادی شوند. در زمان مشاهدۀ این علایم سریعا به دامپزشک مراجعه کنید و معمولا این عارضه درمان پذیر است.

لوکوره
لوکوره یا ترشح مایع سفید رنگ چسبناک از مهبل هنگامی روی می دهد که تورممزمن مهبل وجود داشته باشد.
نشانه آن ترشح چرکسفید یا زردرنگی است که برای مدتی نسبتا طولانی پایدار می ماند.
لوکوره معمولا به دنبال تورم حاد مهبلایجاد می شود و با رشد باکتریها و یا قارچهای ثانویه پیچیده می گردد.
درمانو رفع این عارضه اغلب بی نهایت دشوار است و درمان بایستیتنها تحت راهنمایی یک دکتر دامپزشک انجام شود دامپزشک احتمالا ترکیبی از شستشوی مکرر یکآنتی بیوتیک موثر بربفات نرم و یا شیافهای مهبلی را تجویزمی نماید.
____________
تدوین: سارا رنجبر

date28 Oct

Leave a Reply:

طراحی سایت weboart | کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پرشین پت می باشد