انگليسي : White stork
فرانسوي : Cigogne Blanche
لاتين : Ciconia Ciconia

مشخصات :

100 سانتي‌متر ؛ اين پرنده به وسيله پرو بال سفيد ، پاهپرهاي بالي سياه براق ، گردن دراز ، منقار و پاهاي دراز به رنگ قرمز روشن به آساني تشخيص داده مي شود . روي درخت‌ها و ساختمان‌ها مي نشيند و در اين حالت اغلب يك پاي خود را جمع مي كند . آرام و با تاني راه مي رود ، در پرواز آهسته بال مي زند و اغلب بالباز اوج‌گيري مي كند و در ارتفاع زياد پرواز مي نمايد . طرح بدن در حال پرواز با گردن دراز و كشيده آنرا از حواصيل ، پليكان و كركس مشخص مي سازد . به صورت گله‌هاي نا منظم مهاجرت مي كند . لك‌لك سفيد پرنده‌اي است زود انس .!

زيستگاه :

تالاب ها ، علفزارها و كشتزارهاي پر آب . در فصل زادوولد معمولا نزديك مناطق مسكوني ديده مي شوند ، بر روي بام ساختمان ها ، توده‌هاي علف ، تيرهاي تلگراف و گاهي روي درخت‌ها آشيانه مي سازند .

پراكندگي :

لک لک از جمله پرندگان مهاجری بوده که تابستان‌ها از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار بوده است و اما در حال حاضر اطلاع دقيق و درستي از وضعيت پراكندگي اين پرنده در دست نيست .

date19 Nov

Leave a Reply:

طراحی سایت weboart | کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پرشین پت می باشد