به گمان از این پس مردم دیگر کشورها هم در سواحل به جان سنگ ها خواهند افتاد تا بتوانند از این نوع سنگ ها بیابند باید به اطلاع آندسته از دوستان برسانیم که این نوع سنگ در هیچ کجای دنیا به غیر از سواحل شیلی یافت نشده – و یافتن اینگونه سنگ در نقاط دیگر اصولأ مهال است . 


ایسنا - سنگ‌ها همیشه به وفور در طبیعت یافت می شوند و به همین دلیل ما گاه به راحتی از کنار آنها عبور می‌کنیم ، اما برخی از همین سنگ‌های گاهی از عجایب روی زمین به شمار می‌روند.
"Pyura chilensis” نوعی سنگ عجیب است که در سواحل شیلی به طور فراوان وجود دارد. این سنگ‌ها در ظاهر بسیار بدچهره و شاید بی‌ارزش باشند اما اگر از وسط باز شوند تازه زیبایی و اسرار پنهانشان را نشان خواهند داد. این سنگ در واقع یک موجود دریایی است که تنها از آب دریا تغذیه می‌کند و گوشتی قرمز رنگ دارد. قسمت سنگی بدنش نیز برای محافظت از این گوشت است. در شیلی گوشتی که در میان این سنگ وجود دارد را به عنوان یک غذای گران و البته خوشمزه سرو می‌کنند.


این موجود عجیب با نام "سنگ زنده” نیز شناخته می‌شود چرا که محققان به این نکته رسیده‌اند که این سنگ در اصل یک جاندار است و حتی در بدنش خون نیز دیده شده است. در نگاه اول هیچ‌کس متوجه زنده بودن آن نخواهد شد چرا که با سنگ‌ها هیچ فرقی نمی‌کند. این موجود دریایی این روزها در شیلی پرورش هم داده می‌شود ولی در سواحل نیز به راحتی می‌توان آنها را پیدا کرد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در گذشته زیستگاه این موجود کف دریا بوده است که به مرور به ساحل آمده‌اند.


به گمان از این پس مردم دیگر کشورها هم در سواحل به جان سنگ ها خواهند افتاد تا بتوانند از این نوع سنگ ها بیابند باید به اطلاع آندسته از دوستان برسانیم که این نوع سنگ در هیچ کجای دنیا به غیر از سواحل شیلی یافت نشده – و یافتن اینگونه سنگ در نقاط دیگر اصولأ محال است .

سنگ جاندار در سواحل کشور شیلی

سنگ جاندار در سواحل کشور شیلی

سنگ جاندار در سواحل کشور شیلی