ایجاد کرده اند که مرد استقبال صاحبان سگ های خانگی قرار گرفته است. سگ ها در این کافی شاپ به استراحت می پردازند و دوستان خود از نوع و نژادهای گوناگون رو ملاقات می کنند. شما در ادامه تصاویری از این کافی شاپ سگ ها رو مشاهده می کنید
کافی شاپ برای سگ ها (عکس)


کافی شاپ برای سگ ها (عکس)


کافی شاپ برای سگ ها (عکس)کافی شاپ برای سگ ها (عکس)


کافی شاپ برای سگ ها (عکس)


کافی شاپ برای سگ ها (عکس)


کافی شاپ برای سگ ها (عکس)


کافی شاپ برای سگ ها (عکس)