غذای مخصوص خوکچه هندی

کاربرد محصول:


غذای مخصوص خوکچه هندی غذای خوکچه طبیعت بیفار غذایی لذیذ و باالنس با کیفیت پریمیوم


می باشد. این غذا شامل بیش از 30 نوع مختلف گیاهان و علوفه جات می


باشد. این غذا عاری از هر نوع غالت و حبوبات می باشد و حاوی مقادیر


غذای مخصوص خوکچه هندی

باالی فیبر بوده تا در حد امکان به جیره غذایی خوکچه هندی آزاد در


طبیعت نزدیک باشد که سبب حفظ شرایط ایده آل بدن و گوارش سالمغذای مخصوص خوکچه هندی
گردد. خوکچه ها به دلیل عدم توانایی تولید ویتامین C نیازهای تغذیه ای


ویژه ای دارند. این غذا غنی شده با ویتامین C می باشد. این غذا به صورت


پلت بوده و کامال باالنس می باشد تا با خوردن این غذا مطمئن باشید

غذای مخصوص خوکچه هندیکه خوکچه هندی شما هر آنچه نیاز دارد را به صورت کامل و بدون جا


گذاشتن پس ماند، مصرف می نماید. دانه های این غذا برای حفظ سالمت


طبیعی دهان و دندان طراحی شده و به شکل قلب می باشد.


غذای مخصوص خوکچه هندی

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | Nature Guinea Pig Feed غذای مخصوص خوکچه هندی