بلوغ در سگ های نرResigzed Image Click this bar to view the full image.
در سگ های نر بر حسب نژاد و با توجه به نوع تغذیه آثار بلوغ از سن حدود 6 تا 7 ماهگی آغاز شده و با تغییرات رفتاری و تمایل به ج-ن-س ماده بروز میکند.در این سن سگ های نر ممکن است رفتارهای جدیدی از خود بروز دهند که تا قبل از آن در آن ها وجود نداشته است. سرکشی-لج بازی و حتی برخی رفتار های تهاجمی از جمله این آثار است.خارج شدن آلت تناسلی از غلاف و لیسیدن آن از دیگر علائم بلوغ در سگ های نر به شمار می رود.این سگ ها با مشاهده ی سگ ماده ای که در دوره ی پذیرش ج-ن-س-ی است به کلی بی قرار شده و ممکن است در این وضعیت کنترل آن ها مشکل باشد.به تدریج و با پیشرفت بلوغ حیوان هنگام ادرار کردن پای خود را بالا می گیرد و به تدریج شما خارج شدن سگ از حالت تولگی را احساس می کنید.در این هنگام حتی حیوان رفتار جفت گیری را از خود نشان داده و سعی می کند با سگ ماده نزدیکی کند ولی در انجام این عمل نا توان خواهد بود.انجام حالت جفت گیری روی عروسک هایی که متعلق به اوست یا حتی روی بالشت و پای افراد خانواده حکایت از بلوغ سگ است.ولی بلوغ جنسی کامل یعنی توانایی بارور ساختن حیوان ماده از حدود 12 تا 15 ماهگی به وجود می آید.در این سن علامت گذاری حیوان برای تعیین محدوده و جلب سگ های ماده با ادرار کردن به در و دیوار مکان هایی که بوی سگ نر دیگری را می دهند شدت بیشتری به خود می گیرد.در سگ های نژاد بزرگ تر این کار همچنین با کشیدن پا روی مکان های جدید نمود پیدا کرده و با کوچیک ترین تحریکی آلت تناسلی خود را خارج می کنند.به سگ خود اجازه ندهید روی پا یا بدن شما رفتار جفت گیری انجام دهد و در صورت مشاهده ی این کار او را به شدت از این کار منع کرده و از خود دور کنید.برای این منظور می توانید با اسپری کردن آب سرد به صورت حیوان در حین این عمل او را از انجام این کار باز دارید.پاشیدن آب به صورت حیوان باعث بروز یک شوک رفتاری در وی شده و خاطره ی آن در ذهن سگ باقی خواهد ماند.در صورتی که سگ شما از م-ی-ل-ج-ن-س-ی زیادی برخوردار است و باعث آزار شما می شود درباره ی عقیم کردن آن با دامپزشک مشورت کنید.Resigzed Image Click this bar to view the full image.


در نظر داشته باشید که با جفت گیری کردن حیوان با سگ ماده م-ی-ل-ج-ن-س-ی او کمتر نشده و تمایل او برای این کار بیشتر خواهد شد.با افزایش سن شدت م-ی-ل-ج-ن-س-ی حیوان کاهش یافته و قابل کنترل می شود.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
منبع:راهنمای جامع حیوانات اهلی-دکتر علی نصیریان-دکتر هستی آذر آباد