Resigzed Image Click this bar to view the full image.

اگر چه آثار بلوغ ج-ن-س-ی و به تبع آن تمایل به جفت گیری در سگ های ماده از حدود 6 ماهگی تا 1 سالگی نمایان می شود ولی توصیه می شود تا قبل از 15 تا 18 ماهگی از جفت گیری و آبستن شدن سگ ماده جلوگیری به عمل آید.قبل از این زمان هر چند سگ ماده از نظر ج-ن-س-ی بالغ شده ولی هنوز رشد جسمی و تکامل اندام های داخلی به حد مطلوب نرسیده و با توجه به کم سن بودن حیوان علاوه بر اینکه احتمال خطر در طول دوران آبستنی برای او بیشتر است ممکن است زایمان سخت و پر مخاطره ای داشته باشد.سگ های ماده که در سنین پایین آبستن می شوند معمولا از رشد جسمی و بدنی حد نصاب نژاد خود عقب مانده و ممکن است در آینده دچار کمبود مواد معدنی و پوکی استخوان شوند.از سوی دیگر سگ های جوان معمولا مادران دلسوز و مسئولیت پذیری نبوده و در بیشتر مواقع به علت سهل انگاری تعدادی از توله ها ی خود را از دست می دهند.حتی ممکن است به علت ناتوانی در اداره ی تمام توله ها یک یا چند تا از آن ها را بخورند یا به طور کلی همه ی آن ها را رها کرده و بروند.این مادران معمولا شیر کافی برای تغذیه ی همه ی توله های خود ندارندو برخی از توزادان آن ها در آینده سگ های نحیف و دارای اسکلت بندی ضعیفی خواهند بود.بهترین زمان برای جفت گیری در سگ های ماده که به سن مناسب رسیده از آخرین روزهای مرحله ی پرواستروس تا اواسط مرحله ی استروس یا فحلی است.این زمان به طور متوسط حدود 9 تا 14 روز پس از شروع علائم فحلی از قبیل تورم واژن و وجود ترشحات خونی خواهد بود.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
آثار بلوغ سگ نر نیز از حدود 6 ماهگی ظاهر شده و کمی بعد از این زمان حیوان تمایل زیادی برای نزدیکی با سگ ماده دارد.ولی بلوغ کامل فیزیولوژیکی سگ نر که طی آن حیوان از نظر میزان تولید تعداد مناسب اسپرم و نیز سلامت و حداکثر توان باروری اسپرم ها از سویی و ترشح مقدار کافی مواد مغذی از غدد ضمیمه برای زنده ماندن اسپرم ها در دستگاه تناسلی ماده از ویی دیگر به توانایی کامل برسد بسته به نژاد و تغذیه ی حیوان از حدود 12 تا 18 ماهگی است و در این زمان است که سگ نر توانایی کامل برای بارور ساختن حیوان ماده را خواهد داشت.Resigzed Image Click this bar to view the full image.
منبع:راهنمای جامع حیوانات اهلی-دکتر علی نصیریان-دکتر هستی آذر آباد


ادامه دارد...