موضوع جالبی پیدا کردم گفتم بد نیست شما هم ببینید.. اما ...؟!!


مصاحبه اختصاصي روزنامه جمهوري اسلامي با دكتر مهدي بنائي جراح اورتوپدي شكسته بندي و فوق تخصص ستون فقرات
جراحي هاي غيرضروري دكان جديدي شده براي برخي پزشكان پول پرست و ناجوانمرد

اما توصيه من به بيماران خودم خوردن غضروف پاي مرغ است .الان مرسوم شده است كه قرصهايي آمريكايي و اروپايي به اسم غضروف كوسه ماهي به قيمت گران به مردم داده مي شود.اين قرصها هيچ خاصيتي معجزه آسايي ندارد. چندين ماه اين قرصهاي گران قيمت و بي حاصل بايد خورده شود كه آيا تاثير بكند يا نكند. ما مي گوئيم پاي مرغ را بجوشانيد و آب گوشت و ژل آن را بخوريد. پاي مرغ پر از مواد غضروف ساز است . پاي مرغ داراي « سولفات كندروئتين » است . سولفات كندروئتين در پاي مرغ فراوان است . من در ويزيت بچه هايي كه سر استخوان ران شان نكروز مي شود مي پوسد خراب مي شود من پاي مرغ را به آنها تجويز مي كنم . نتيجه خيلي مثبتي هم گرفته ايم . يك مورد حتي قرار بود عمل جراحي بشود كه ما با همين پاي مرغ او را سلامت كردم و اجازه ندادم كارش به عمل جراحي درتهران بكشد. متاسفانه يك پزشك تاجر مي خواست اين دختر بچه را عمل جراحي كند كه خوشبختانه با همين پاي مرغ مداوا شد و مشكل پوسيدگي استخوان ران او برطرف شد.
متاسفانه برخي از خانواده ها از مصرف پاي مرغ خودداري مي كنند توصيه شما به اين افراد چيست مصرف پاي مرغ را كسرشان مي دانند!
الان ديگر اينطور نيست . الان پاي مرغ كم ياب است . به سادگي پيدا نمي شود. درگذشته مردم از منافع آن بي اطلاع بودند. برخي از شهرهاي استان خراسان مي آيند و از مشهد پاي مرغ مي خرند و مي برند شهرستان . پاي مرغ به ترميم غضروفها خيلي كمك مي كند. متاسفانه مافياي دارويي در ايران قرصهاي غضروفي آمريكايي و اروپايي را وارد مي كنند و به قيمت گران به مردم مي فروشد. پاي مرغ به مراتب موثرتر و مفيدتر از قرصهاي غضروفي آمريكايي و اروپايي است . كارگر بيچاره اي كه گوشت نمي تواند بخورد پروتئين پاي مرغ كلي برايش مفيد است . در قلم پاي مرغ مواد خون ساز و آهن ساز دارد. پاي مرغ براي جلوگيري از پوكي استخوان هم مفيد است . ما تاجايي كه توانسته ايم به بيمارانمان توصيه كرده ايم و نتايج خوبي هم گرفته ايم . البته براي آتروز نرمشها و ورزش هم موثر است . كسي كه نرمش نمي كند ورزش نمي كند و تحرك ندارد دچار خشكي گردن مي شود. ورزش و نرمش حكم روغن كاري براي گردن دارد.