نجوم - تلسکوپ فضایی هابل برتری‌هایی دست‌نیافتنی نسبت به تلسکوپ‌های زمینی دارد. یکی از آن‌ها، امکان ساعت‌ها تصویربرداری مداوم از بخشی کوچک از عالم است تا اجرام دور و نزدیک را کنار هم در یک عکس گرد آورد. 

محمود حاج‌زمان: سیزده میلیارد سال از تاریخ 14 میلیارد ساله کیهان در این تصویر بی‌نظیر، وسیع و تمام رنگی از هزاران کهکشان در مراحل مختلف زندگی‌شان به تصویر کشیده شده است. این چشم‌انداز بخشی از میدان جنوبی یک سرشماری کهکشانی بزرگ را موسوم به GOODS تحت پوشش قرار داده است. این تصویر، پرده‌ای غنی از هزاران کهکشان را نشان می‌دهد که در بخش اعظم تاریخ کیهان به عقب می‌رود. نور ساطع شده نزدیک‌ترین کهکشان‌هایی که در پیش زمینه این عکس مشاهده می‌شود، متعلق به یک میلیون سال قبل است. 
دورترین کهکشان‌ها که به شکل نقاط قرمز محو دیده می‌شوند، متعلق به بیش از 13 میلیارد سال قبل یا حدودا 650 میلیون سال پس از مهبانگ هستند. از بالا به پایین، این تکه‌ها متعلق به بخش کوچکی از فضا هستند که پهنای آن معادل یک ششم ماه کامل یا 5 دقیقه قوسی است. 
این تصویر هابل، یکی از چند عکس فراژرف هابل است که در آنها، چشمان هابل به سوی فضای ظاهرا خالی خیره شده و شاتر دوربین‌های آن چندین ساعت باز مانده‌اند. این تصاویر نشان می‌دهد که میلیاردها کهکشان ساخته شده از میلیاردها ستاره، آسمان ما را در هر جهتی که بتوانیم نگاه کنیم پر کرده‌اند؛ کهکشان‌هایی که با زمان و فواصل غیرقابل تصور از یکدیگر جدا شده‌اند. تقریبا هر نقطه رنگی این تصویر نشان دهنده یک کهکشان است!Resigzed Image Click this bar to view the full image.
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سال زندگی عالم در یک عکس