1_ بو کشیدن بین پادلایل برخی از رفتار سگ ها


سگ ها دوست دارند یکدیگر را بو کنند، اما چرا بینی خود را بین پای انسان می برند و بو می کشند؟
به درستی که این یک رفتار نادرست و برای صاحب سگ بسیار ناخوشایند است مخصوصا زمانی که فرد جدیدی وارد منزل می شود.
این یک رفتار غریزی در سگ سانان است. سگ ها با بو کشیدن ناحیۀ تناسلی سگ دیگر، گویی نوعی آنالیز شخصیتی انجام می دهند و اطلاعات زیادی را دربارۀ سگ مقابل بدست می آورند. این می تواند دلیل قابل درکی از رفتار سگ در مقابل ورود فرد جدید به محیط زندگیش باشد. او با بوکشیدن بیش از حد سعی به دریافت اطلاعات از آنها دارد. این رفتار در سگهایی که شامۀ قویی دارند (سگهای شکاری و تریرها) بیشتر دیده می شود.

برای کنترل و جلوگیری از این رفتار:

زمان ورود فرد جدید ابتدا سگ را با بند و قلاده (قلادۀ کمری) تحت کنترل خود داشته. اجازه دهید سگ کمی به مهمان نزدیک شود تا او را شناسایی کند. اگر سعی داشت با لجاجت پوزۀ خود را به فرد بیش از حد نزدیک کند، سگ را کمی به سمت عقب کشیده، نام سگ را همراه با کلمۀ نه محکم بیان کنید. شما با این روش می توانید این رفتار سگ را متوقف کرده تا حالت عادت پیدا نکند.
__________
سارا رنجبر