ناخن های بلند ممکن است هرآن به بدن خرگوشتان فرو برود یا این که به جایی گیر کند که در هر صورت باعث رنج و ناراحتی خرگوشتان می شود.

كوتاه كردن ناخن خرگوش (ترجمه)


کوتاه کردن ناخن های خرگوش ممکن است کاری دلهره آور به نظر برسد و به همین خاطر خیلی از صاحبان خرگوش ها ترجیح میدهند این کار را به دامپزشک بسپارند.با این حال با رعایت چند نکته شما می توانید خودتان به راحتی این کار را به راحتی انجام بدهید.

بهتر است وقتی خرگوش را مهار کردید با سرعت و دقت و در یک دفعه ناخنش را کوتاه کنید.اگر امکانش وجود دارد بهتر است از کسی بخواهید تا در این کار به شما کمک کند و با یک حوله یا جیزی شبیه به آن خرگوشتان را مهار کند و همچنین هر ناخن را جداگانه برای شما نگه دارد.

پنجه های خرگوش را بررسی کنید تا مکان رگ را در ناخن پیدا کنید.اگر ناخن خرگوشتان تیره است میتوانید از یک چراغ قوه ی کوچک استفاده کنید.
قطع کردن رگ باعث درد کشیدن و خونریزی خرگوش می شود.بنابراین شما فقط باید قسمت بالای آن را کوتاه کنید.
كوتاه كردن ناخن خرگوش (ترجمه)
اگر به طور اتفاقی ناخن را بیش از حد کوتاه کردید، با دامیپزشک مشورت کنید و برای جلوگیری از خونریرز از داروی انعقاد خون استفاده کنید.
بعضی از خرگوش ها با شنیدن صدای کوتاه کردن، ممکن است کمی گیج و عصبی شوند. در این موارد شما می توانید از سوهان برای کوتاه کردن ناخن استفاده کنید که بدون شک، بیشتر وقت میگیرد. مخصوصا اگر ناخن های خرگوشتان خیلی بلند باشند! 
ولی صبور باشید! چون با این کار خرگوش آرام تر می شود :)
 
مترجم: عارفه(خودم!)..... با تشکر از شمیم جان :)
منبع:myhouserabbit