برای نجات ‌جان میمون ها امضا کنید

با کمپین و تلاش های موفقیت آمیز پیشین پیتا’’Peta’’ جهت متقاعد کردن ایرلاین های پیشرو چین برای ممانعت از حمل و ارسال میمون ها به شکنجه و قتل در آزمایشگاه ها، راه های دستیابی آزمایشگران به میمون های چین (بزرگترین ارسال کننده میمون ها به امریکا) در حال مسدود شدن است .
متاسفانه خطوط هوایی جنوبی چین(چاینا سائوترن ایرلاینز)’’China Southern Airlines’’ که بر اثر کمپین گذشته پیتا اعلام داشته بود که دیگر میمون ها را به آزمایشگاه ها حمل نمی کند، بر فشارهای آزمایشگاه هایی که از شکنجه و سواستفاده از میمون ها در آزمایش های بدوی وغیرانسانی سود می برند، سرخم نموده است.

پیتا از این شرکت هوایی درخواست نموده است تا سریعا این کار را پایان دهد، ولی نمایندگان آن ایرلاین از شرکت در هرگونه گفتگوی ممانعت نموده اند.


برای نجات ‌جان میمون ها امضا کنید

اکنون میمون ها به کمک شما نیاز دارند
با امضای این پتیشن از چاینا سائوترن‌ ایرلاینز می خواهید تا میمون ها را به شکنجه گاه ارسال نکند