بخش نخستین :علایمی که برای سگ شما خطر ناک میباشداما یک سری علایم هست که در سگ ها نشانه بیماری میباشد و باید به ان دقت خاص داشت
===========

اولین علامت که از سر شروع میکنیم ترشحات چشمی و عفونت در چشم ها میباشد 


دقت کنید که چشم سگ شما نباید بیش از حد ترشحات داشته باشد 


اگر ترشحات چشمی بیش از حد و یا رنگی بود بدانید که سگ شما شرایط خوبی ندارد


علایمی که برای سگ شما خطر ناک میباشد

============

دومین موردی که باید دقت کنید ترشحات بینی است اگر سگ شما ترشحات سبز رنگ و یا موکوس از بینی داشت و این ترشحات 

بصورت سیلانی و کش دار بود سریعا به دامپزشک مراجعه کنیدعلایمی که برای سگ شما خطر ناک میباشد


===========

دیگر عاملی که باید همواره مد نظر داشته باشید زمانی است که سگ شما سر خود را به زمین میکشد یا با دست ها بینی خود و گوش هایش را میخاراند 


در این زمان احتمال وجود عفونت در گوش میباشد گوش ها را بررسی نمایید و بو کنید ایا بوی بسیار بدی میدهد، آیا ترشحات واکس 

مانند و یا سیاه مانندی دارد ؟ در این زمان باید پس از تمیزی گوش با محلول های شست و شوی گوش به دامپزشک مراجعه 
کنید، احتمالا دامپزشک شما برای سگتان


آنتی بیوتیک و محلول های درمانی استفاده خواهد کرد
علایمی که برای سگ شما خطر ناک میباشدادامه دارد .....

مترجم نازنین غفاری 

منبع vetinfo.com