تقدیر از سگی که در حادثه آتش سوزی جان ۱۲ نفر را نجات داده است
تصاویر منتخب روز دوشنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۲