. در حالی که ممکن است آوردن یک پرنده در کنار طوطی ای که از قبل داشته اید، عملی آسان و سرگرم کننده به نظر برسد، اما طوطی ها به حسود بودن، عادت کردن به محیط معمول، و داشتن توجه زیاد به جزئیات معروف اند و ایجاد تغییر در محیط خانه با آوردن یک پرنده ی جدید میتواند برای آنها استرس ایجاد کرده و مخالفتشان را بر انگیزد.
راهنمایی های زیر مراحل و راه هایی را در اختیار شما میگذارد که با استفاده از آنها میتوانید به بهترین و ممکن ترین شکل یک پرنده ی جدید را به طوطی خود معرفی کرده و آنها را به عنوان دوست با هم آشنا کنید، نه یک دشمن.

چگونه طوطی تان را با یک پرنده ی جدید آشنا کنید

پرنده ی جدید را قرنطینه کنید


یک اصل کلی در میان بسیاری از دارندگان پرندگان خانگی این است که قبل از آشنا کردن پرنده ی جدید با طوطی ای که شما در حال حاضر دارید، برای مدتی پرنده ی جدید را قرنطینه کنید. این عمل دو چیز مهم را به انجام میرساند: اول اینکه باعث کاهش خطر انتقال بیماری احتمالی موجود در پرنده به طوطی شما میگردد؛ نگه داری پرنده در یک محل جداگانه کمک خواهد کرد که بیماریهای احتمالی موجود در پرنده به طوطی شما منتقل نگردد، و در این زمان قرنطینه شما میتوانید پرنده را از لحاظ سلامتی زیر نظر قرار داده تا مطمئن شوید که هیچ نشانه ای از بیماری در او وجود ندارد. دوم اینکه باعث میشود تا طوطی شما در این مدت قرنطینه صدای پرنده ی جدید را شنیده و به تدریج به صدای او و همچنین حضورش در خانه عادت بکند و پرنده ی جدید نیز به محیط جدید عادت خواهد کرد.


صبور باشید، و به آرامی پیشروی کنید


هنگامی که دوره ی قرنطینه به پایان رسید، شما باید پرنده (یا پرندگان) جدید را با طوطی (و همچنین با پرندگان دیگر) آشنا کنید و آنها را به هم معرفی نمایید. حتی طوطی هایی که از یک نژاد هستند هم ممکن است لزوما سریعا به بهترین شکل با هم آشنا و دوست نشوند. اغلب یکی از پرندگان تلاش خواهد کرد تا تسلط و قدرت خود را به دیگری اثبات کند، و اگر شما به خوبی مراقب نباشید این مسئله ممکن است باعث ایجاد مبارزه های سختی بین آنها بشود. به منظور کمک به پرندگان خود برای شناختن یکدیگر، به آرامی قفس پرنده ی جدید خود را در اتاقی که قفس پرنده ی سابق خود در آن وجود دارد ببرید و اجازه دهید تا برای چند روز از فاصله ی نسبتا دور به مشاهده ی یکدیگر بپردازند. بعد از چند روز که آنها با یکدیگر بیشتر آشنا شدند، شما قادر خواهید بود علائمی را که نشان میدهند آنها برای نزدیکتر شدن به هم آماده هستند را شناسایی کنید. 


با پاداش های خوشمزه یک "پیشنهاد صلح" بسازید


گاهی اوقات "رشوه دادن" به پرنده به شما در آموزشها کمک میکند. یک راه برای ایجاد ارتباط مثبت در یک پرنده با پرنده ی دیگر، و همچنین آسان ترین راه، استفاده از پاداش است. این کار میتواند در پایان زمان قرنطینه و در اولین باری که پرنده های شما یکدیگر را میبینند انجام گیرد. به راحتی قفس پرنده ی جدید را در اتاقی که پرنده ی سابق شما در آن زندگی میکند قرار دهید و به هر دوی آنها در طول مدتی که در یک اتاق هستند پاداش هایی خوشمزه (غذای مورد علاقه ی آنها، مثل مغزیجات یا میوه جات) بدهید. بعد از چند دقیقه، قفس پرنده ی جدید خود را به محل قرنطینه بازگردانید. و این پروسه را بعدا دوباره تکرار کنید. توجه داشته باشید که در طول این پروسه دو پرنده را از قفس خارج نکنید و آنها را در قفس خود باقی بگذارید. در غیر اینصورت اگر یکی از پرنده ها به قلمرو و قفس دیگری نزدیک شود بین آنها جدال راه می افتد و کار برای آشنا و یا صمیمی کردن آنها با یکدیگر سخت میشود.


تکنیک های ارتباط و پیوند را تمرین کنید


بعد از اتمام این مراحل در آشنا کردن دو پرنده با یکدیگر زمان خوبی است تا تکنیک های ایجاد پیوند (bond building techniques)* را به هر دو پرنده آموزش دهید. با انجام این کار، رابطه ی شما با هر دوی آنها تقویت میشود. هنگامی که احساس کردید که این عمل به انجام رسیده و پرنده ها آماده هستند، بعد از این اجازه دهید که هر یک از پرنده ها از قفس خود شما را به همراه پرنده ی دیگری تماشا کند. ممکن است پرنده ی سابقتان در صورت دیدن شما با پرنده ی جدید حسادت بکند، اما اینکار باعث میشود به دلیل علاقه ای که پرنده به شما دارد، در صورت دیدن شما با پرنده ی دیگر او را نیز جزو خانواده در نظر بگیرد. (بهتر است شما بیشتر در تعامل با پرنده ی سابق قرار بگیرید تا پرنده ی جدید این تعامل را ببیند، در اینصورت رفتار حسادت کمتر ایجاد میشود)


آموزش ترفند های مختلف به هر دو پرنده

بعد از مراحل بالا وقتی که دو پرنده را در بیرون از قفس و در یک اتاق گذاشتید و آنها مشغول بازی شدند، این نشانه ی این است که بعد از زمان کوتاهی آنها آمادگی بازی کردن در کنار یکدیگر و با هم را دارند. برای این که این عمل را سرعت ببخشید تا این تعامل بین آنها زودتر شکل بگیرد، به هر دو پرنده ترفندهای مختلفی* را آموزش دهید. در انجام این کار، وقتی که شما به هر دو پرنده آموزشهای مشابهی میدهید و پاداشی مشابه نیز برای هر دو به طور مساوی در نظر میگیرید، رفتارها و تعاملات مثبت در آنها تقویت میشود و هم شما و هم هر دو طوطی ارتباط بهتری با هم خواهید داشت.


چگونه طوطی تان را با یک پرنده ی جدید آشنا کنید


نکات مهم: 


تکنیک های ایجاد پیوند (bond building techniques): تکنیک هایی که باعث میشوند رابطه ی شما با پرنده تقویت گردد، مانند: 1-به اشتراک گذاری غذای خود با پرنده و غذا خوردن با یکدیگر 2-معاشرت با پرنده و صحبت کردن با او به آرامی و در طول روز 3-خاراندن سر پرنده و نوازش آن 4-گوش دادن موسیقی در کنار پرنده و رقصیدن همراه با او 5- انجام بازی های مختلف با پرنده (وقت بازیه! چطور با طوطی خود بازی کنیم؟)

ترفند های آموزشی، برای مثال: 1- آموزش چرخیدن به دور خود به پرندگان _ ترجمه -2 آموزش قدم به قدم دست دادن طوطی طی 2 جلسهمنبع: birds.about.com

مترجم: ToOoTi