اگرچه از دیرباز کانگوروها به عنوان جهنده‌های دوپا شناخته می‌شوند اما کارشناسان حیات‌وحش با کشف قابلیت‌های جدید در دم این حیوان، آن را به عنوان اولین پستاندار پنج پای حیات‌وحش معرفی کردند. به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کارشناسان حیات‌وحش دریافتند کانگوروها از دم خود و با پایه کردن آن روی زمین به عنوان پای پنجم استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که دم کانگوروها از نظر آناتومی کاملا متفاوت است و از بیش از 20 مهره تشکیل شده که مانند پا، ماهیچه‌ها و استخوان ران انسان عمل می‌کنند. «مکس دانلان»، استاد آزمایشگاه حرکت‌شناسی دانشگاه «سایمون فرایزر» می‌گوید: مطالعات نشان می‌دهد که حیوانات استفاده‌های بسیاری از دم خود می‌کنند اما تا جایی که ما می‌دانیم این نخستین نمونه یرای استفاده از دم به عنوان پا است. به گزارش ایسنا به نقل از ساینس20، دانلان گفت: با اندازه‌گیری نیروی مکانیکی تولیدشده توسط دم کانگوروها دریافتیم که نیروی رانشی این دم بیشتر از مجموع نیروی رانشی تولیدشده توسط چهار دست و پای این پستاندار است.

این دم همچنین نیروی مکانیکی مثبتی را تولید می‌کند که مانند فعالیت مکانیکی در پای انسان در هنگام راه رفتن با سرعت مشابه کانگوروها ایجاد می‌شود. این دم عضلانی درست مانند یک پا به پیش راندن و تقویت حرکت کانگوروها کمک می‌کند. «شان اوکانر»، همکار دانلان در این مطالعه افزود: کانگوروها در عین حال دو پای بسیار کوتاه شبیه به دو دست در جلو دارند که در پیش راندن آنها به جلو نقشی ندارند اما در عوض زمانبندی و محل قرارگیری دم در آنها بسیار عالی است. در نتیجه دریافتیم که آنها از دم خود دقیقا مانند یک پا برای پیش راندن و قدرت‌بخشی به حرکت خود استفاده می‌کنند.