برترین ها: "پیکسی" با سبیل آویزان و چشمان غمگین انگار گربه ای ست که ترشی خورده! اما همین گربه (که غمگین ترین گربه بریتانیا شناخته شده) در میان گربه اخموهای آمریکا شهرت زیادی پیدا کرده، و افراد بسیاری را جذب خود کرده است. او با لب و لوچه آویزانش طرفداران زیادی پیدا کرده و و 60 میلیون یورو قیمت گذاری است. به نظر می رسد پیکسی می تواند بخاطر شخصیت دوست داشتنی (برخلاف ظاهر غمگینش) از گربه اخمو پیشی بگیرد.


سوفی بت 24 ساله می گوید: «مردم همیشه می گویند پیکسی چقدر غمگین بنظر می آید، اما او بسیار دوست داشتنی و تو دل برو است و شخصیت برونگرا و جذابی دارد. او ادامه می دهد: «بله او گاهی ناراحت می شود و قهر می کند و اما به هیچ وجه گربه غمگینی نیست». 

غمگین‌ترین گربه بریتانیا، سوژه روز دنیا!
گربه اخمو

غمگین‌ترین گربه بریتانیا، سوژه روز دنیا!

غمگین‌ترین گربه بریتانیا، سوژه روز دنیا!

غمگین‌ترین گربه بریتانیا، سوژه روز دنیا!

غمگین‌ترین گربه بریتانیا، سوژه روز دنیا!

غمگین‌ترین گربه بریتانیا، سوژه روز دنیا!

غمگین‌ترین گربه بریتانیا، سوژه روز دنیا!