"جیم هریسون" مردی است که تا به حال میلیون ها بار به جنگ مارهای بسیار سمی رفته است و به گفته خودش هزاران بار در شرف مرگ بوده است اما همچنان با دست خالی و بدون هیچ وسیله ای سم مارها را از بدنشان خارج می کند. 

مردی که دست خالی به جنگ مارها می رود +عکس

این مرد 55 ساله بزرگترین مجموعه از مارهای سمی را در کل آمریکا و حتی جهان را دارد. در مجموعه او مارهایی دیده می شوند که تنها نزدیک شدن به آن ها می تواند به قیمت جان انسان تمام شود ولی جیم همه آن ها را تنها با استفاده از تکنیک های شخصی به دام انداخته است. 

مردی که دست خالی به جنگ مارها می رود +عکس

این مرد که علاقه عجیبی به این کار پیدا کرده است حالا نزدیک به 2000 مار در اختیار دارد و مابقی آن هایی که میگیرد را در جنگل رها کرده یا به باغ وحش می دهد. این مرد تنها از طریق فروش زهرمار که قیمت بالایی دارد زندگی می کند.

او تا به حال 8 بار مورد اثابت نیش مارهای سمی قرار گرفته است که در بدترین مورد یک افعی خطرناک او را طوری نیش زد که مجبور شد یک ماه در بیمارستان بستری باشد. عده ای این مرد را نماد شجاعت در جنگل های آمریکا می دانند.

مردی که دست خالی به جنگ مارها می رود +عکس