به گزارش گروه چند رسانه‌ای باشگاه خبرنگاران، "جورج کریگ" شکارچی 84 ساله ساکن استرالیا در سال 1987 این تمساح را در حین شکار افراد محلی که قصد کشتن آن را داشتند نجات داد و در حال حاضر در استخر خانه‌ی خود از آن نگهداری می‌کند.


زندگی در کنار بزرگترین تمساح جهان

زندگی در کنار بزرگترین تمساح جهان

زندگی در کنار بزرگترین تمساح جهان

زندگی در کنار بزرگترین تمساح جهان

زندگی در کنار بزرگترین تمساح جهان

زندگی در کنار بزرگترین تمساح جهان

زندگی در کنار بزرگترین تمساح جهان

زندگی در کنار بزرگترین تمساح جهان

زندگی در کنار بزرگترین تمساح جهان