تصاویر باورنکردنی از سمندر آتشین دوسر


به گزارش خبرگزاری مهر، این حیوان عجیب که تنها شش ماه زندگی کرد در مجموعه یک پرورش دهنده نژادهای متولد مختلف متولد شده است.این پرورش دهنده در تمام مدت تلاش می کرد تا سمندر را از هر دو دهان تغذیه کند.


تصاویر باورنکردنی از سمندر آتشین دوسر


بدن این سمندر آتشین به دانشگاه مارتین لوتر در شهر هال آلمان اهدا شده است.
این سمندر آتشین برای مطالعه به دانشگاه مارتین لوتر در شهر هال، آلمان اهدا شده است
این موجود دوسر توسط یک پرورش دهنده حیوان که تلاش می کرد از هر دو سر آن را تغذیه کند به دانشگاه مارتین لوتر اهدا شده استوضعیت داشتن بیش از دو سر Polycephaly نامیده می شود که گاهی هم آن را با واژگان bicephaly یا dicephaly توصیف می کنند.

هر کدام از سرهای حیوانات Polycephaly دارای مغز جداگانه است اما کنترل اندامها و اعضای بدن به صورت مشترک انجام می شود.
حرکت چنین حیواناتی معمولا به نوعی عجیب است، چرا که مغز هر کدام فرمان متفاوتی صادر می کند و حرکت آنها نوعی زیگ زاگ است که در نهایت به هیچ کجا نمی رسد.
در مارها هرکدام از سرها ممکن است به دیگری حمله کرده و دیگری را ببلعد.
دکتر ولف رادیگر خزنده شناس و استاد درس تکامل و تنوع زیستی در دانشگاه مارتین لوتر این سمندر دو سر را بررسی می کند


تصاویر باورنکردنی از سمندر آتشین دوسر


سمندرهای آتشین معمولا شناخته شده ترین نوع سمندر در اروپا هستند، آنها عمدتا اهل جنگهای مرکزی و جنوبی قاره اروپا هستند و می توانند دوره زندگی طولانی 

داشته باشند، یکی از همین سمندرها بیش از 50 سال در موزه کونیگ ( موزه تاریخ طبیعی آلمان) زندگی کرد.
نام نامعمول این سمندرهای آتشین از افسانه های قدیمی درباره دوزیستها گرفته شده است. وقتی که چوب برها چوبها را برای درست کردن آتش در جنگها می بریدند، 

گرما باعث می شد که سمندرهای پنهان شده در چوبها فرار کنند. این مسئله موجب می شد که این سمندرها درحال خزیدن در شعله ها به نظر برسند.

براساس افسانه های، سمندرهای آتشین در شعله های آتش متولد می شوند
این تصاویر هفته گذشته پیش از رفتن جسد سمندر دوسر به دانشگاه مارتین لوتر گرفته شده است.