زمانی که اسم مار می آید غالبا موجودی ترسناک به ذهن انسان می آید که ترس و وحشت را تداعی می کند اما علی رغم این ذهنیت بعضی از مارها هم وجود دارند که ظاهری بسیار زیبا دارند .

مار آناکندا

زیباترین مارهای جهانمار مکزیکی

زیباترین مارهای جهانمار کوههای آریزونا

زیباترین مارهای جهان


مار کبری

زیباترین مارهای جهان


مار رنگین کمان

زیباترین مارهای جهان


مار هرا


زیباترین مارهای جهان


مار چشم شلاقی

زیباترین مارهای جهان


مار با رنگ متغیر

زیباترین مارهای جهان


مار بامبو

زیباترین مارهای جهان


مار کالیفرنیا

زیباترین مارهای جهان

* قراردادن مارها در جعبه های چهارگوش و نورپردازی مناسب به خوش عکس شدن این مارهای خوش خط و خال کمک زیادی کرده است وگرنه آنها همان مارهای ترسناک جنگل و بیابان هستند.