نخستین نمونه از کوسه جیبی (pocket shark) در سال 1984 شناسایی شد؛ محققان موسسه ملی اقیانوس‌شناسی و جوشناسی آمریکا سال 2010 در تحقیقات خود برای بررسی عادات تغذیه‌ای نهنگ اسپرم، دومین نمونه از این کوسه را شناسایی کردند. 

به گفته «مارک گریس» محقق NOAA، تحقیقات نشان داد که این کوسه تغییرات اساسی با نوع قبلی خود دارد و به همین دلیل بررسی‌های ژنتیکی بر روی این حیوان آغاز شد. 
بررسی‌های ژنتیکی مشخص کرد که این کوسه متعلق به خانواده کوسه‌های کوچک، ولی نسبتا متفاوت است. دندان‌ها و تعداد مهره‌ها تفاوت اساسی با نوع قبلی داشت و البته این کوسه جدید دسته‌ای از غدد درخشان را در زیر شکم خود حمل می‌کرد که در تنها نوع دیگر این خانواده یافت نمی‌شد. حمل این غدد ممکن است به جذب جفت، جذب طعمه و یا حتی دفع و ترساندن شکارچی کمک کند.