حالِ حیات‌وحش آفریقا خوب نیستدر این گزارش کاهش و تحلیل تنوع زیستی در نواحی غربی و مرکزی آفریقا به از دست رفتن زیستگاه، فرسایش ناشی از رشد شهرنشینی، گسترش کشاورزی و سوءاستفاده از منابع ناپایدار و تجارت غیرقانونی حیات‌وحش نسبت داده شده است. 

22 کشور واقع در غرب و مرکز آفریقا زیستگاه‌های گونه‌های حائز اهمیت و اکوسیستم‌های مهم هستند. مناطق بسیاری همچون بخشی از جنگل‌های گینه، جنگل‌های Afromontane در نیجریه و مرز کامرون از مدت‌ها قبل از اولویت‌های حفاظتی در نظر گرفته شده است. هرچند رشد سریع جمعیت فشار مضاعفی بر میراث طبیعی منطقه وارد می‌کند.بنابر این گزارش، 10 درصد از 2471 گونه دوزیست، پرنده و پستاندار بومی غرب و مرکز آفریقا در معرض خطر انقراض قرار دارند. همچنین 17 درصد از حدود 1600 گونه ماهی‌های آب شیرین با این خطر روبه‌رو هستند. در دهه گذشته دو گونه کرگدن آفریقایی از این منطقه ریشه‌کن شده‌اند. کشورهای گامبیا، موریتانی، سنگال و مالی نیز پنج یا بیش از پنج‌ گونه پستاندار بزرگ بومی خود را از دست داده‌اند. کاهش وسعت حیات‌وحش در غرب آفریقا همچنین می‌تواند به جنگل‌زدایی گسترده و فرسایش جنگلی نسبت داده شود. جنگل‌های مرکز آفریقا به نسبت بکر و دست نخورده باقیمانده اما تقریبا در یک سوم جنگل‌های باقیمانده امتیاز درخت‌بری وجود دارد و حاکی از آن است که فشارها رو به افزایش است. این منطقه همچنین در معرض سوءاستفاده‌های فزاینده و گسترده از منابع نفتی و معدنی قرار دارد. همچنین بازار سیاه خرید و فروش عاج و پوست پانگولین یکی از عوامل اصلی در کاهش وسعت حیات وحش در این منطقه به حساب می‌آید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، نویسندگان این گزارش همچنین به کافی نبودن قانونگذاری ملی در منطقه به خصوص در تحقق اهداف جهانی در موضوع تنوع زیستی و مناطق حفاظت شده اشاره کرده‌اند. علاوه بر این، بسیاری از مناطق حائز اهمیت به لحاظ تنوع‌زیستی در این منطقه بدون محافظ باقی مانده‌اند هرچند با وجود فشارها و پیچیدگی‌های موجود و بی‌ثباتی منطقه‌ای، سازمان‌های اجتماعی مدنی از برنامه حفاظت حیات وحش در منطقه حمایت می‌کنند.