برای صاحبان جغد ها و قوش و عقاب ها فراهم می کند تا صاحبان انها بتوانند به راحتی با آنها استراحت کنند و آزادانه با آنها عکس بگیرند و با دوستان هم نوع خودشون هم آشنا بشن. در این کافی شاپ افراد معمولی 

هم که جغد ندارند برای گرفتن عکس با این حیوانات به این کافی شاپ جالب می آیند. ما در سایت ایران مطلب تصاویر این کافی شاپ جالب مخصوص جغدها رو برای شما به نمایش گذاشتیم که مشاهده می کنید
کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)