غذای پر از انرژی برای همسترکاربرد محصول غذای پر از انرژی برای همستر : غذای همستر اکسترا وایتال غذایی لذیذ و باالنس با کیفیت پریمیوم می باشد. از آنجا که همسترهایی که در طبیعت 

زندگی می کنند عمدتا غالت و کرم و حشرات می خورند در 

نتیجه همسترهای در خانه نیز باید پروتئین حیوانی در جیره غذاییشان 

باشد. غذای پر از انرژی برای همستر


این محصول دارای بوقلمون تازه می باشد که سطح باالیی از انرژی و مواد معدنی شالته با پروتئین دارد. همچنین دارای مواد گیاهی است که موجب تقویت سیستم ایمنی نیز می شود. با خوردن این غذا همسترها جیره ای کامل و باالنس دریافت می نمایند که 

ضامن سالمتی می باشد

 غذای پر از انرژی برای همستر


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | XtraVital Hamster Feed غذای همستر 500