ظرف دوقلو تریکسی


این محصول ظرف دوقلو تریکسیکه از پرشین پت خریداری میکنید دارای ظرف های استیل و ضد زنگ میباشند. 

ظرف دوقلو تریکسی


این ظرف دارای ترمز هایی در سطح زیرین ظرف میباشد که از لیز خوردن ظرف جلوگیری میکند.ظرف دوقلو تریکسی
ظرف دوقلو تریکسیفروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | ظرف دوقلو تریکسی