پیرترین سگ دنیا

برای محاسبه ی نسبت سن سگ به سن انسان ها، باید سن سگ را ضرب در هفت کرد. عدد به دست آمده معادل سن آنها به سن انسان هاست. میانگین طول عمر سگ ها 13 سال است که معادل یک انسان 91 ساله می شود. مگی دو برابر خانواده ی سگ سانان عمر کرده است.


با توجه به اینکه میانگین طول عمر سگ ها 13 سال است، سن مگی خارق العاده به نظر می رسد. چه چیزی باعث طول عمر این سگ شده است؟ مک لارن می گوید:" ما دوستان خوبی هستیم، ما با هم بزرگ شده ایم" او همچنین اذعان می کند که هر روز سر کار می آید تا ببیند که مگی حالش خوب است. دکتر جک آیربی (Jack Ayerbe) به عنوان یک دامپزشک عقیده دارد که در ذهنش چنین چیزی ممکن است، ولی این واقعا بسیار بسیار قابل توجه است.


آیربی هم چنین می افزاید:" با پیشرفت علم دامپزشکی، ما توانایی این را داریم تا به سگ ها و گربه ها کمک کنیم که عمر طولانی تری داشته باشند." مک لارن در حالی که دستش را دور مگی انداخته می گوید:" این سگ شاید از من هم بیشتر عمر کند!"