بقاياي فسيل بزرگ‌ترين خرسي كه تا كنون مي‌زيسته در آرژانتين كشف شده است.

فسيل خرس عظيم‌الجثه صورت كوتاه آمريكاي جنوبي كه قدي در حدود سه و نيم متر داشته در شهر لاپالاي آرژانتين كشف شده است.
به گفته دانشمندان اين خرس بين دوميليون تا 500 هزار سال پيش مي‌زيسته و در طول حيات خود به عنوان قدرتمندترين شكارچي جهان شناخته شده بود.
اين فسيل در پي خاك‌برداري كارگران ساختماني براي ساخت يك بيمارستان كشف شد.
ديرينه شناسان استخوان‌هاي پاي فسيل را اندازه‌گيري كرده و حجم بدن اين حيوان را برآورد كرده‌اند. به عقيده محققان اين حيوان احتمالا بين 1600 تا 1750 كيلوگرم وزن داشته و قد آن حدود 3.5 متر بوده است.
تحقيقات انجام شده بيشتر روي اين حيوان نشان داده كه اين خرس نر بوده و بدن آن احتمالا به دليل جنگ با ديگر خرس‌هاي نر يا ساير گوشت‌خواران پر از جراحت بوده است.
اين حيوان با ظهور تعداد بيشتري از گوشت‌خواران كم‌كم منقرض شده است. نزديك‌ترين گونه زنده به اين حيوان، خرس عينكي جنوب آمريكاست.