پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

ساختار ژنتیکی سگ های اهلی بخش 5

 
(A) ساختار جمعیتی 85 نژاد سگ اهلی
هر گونه منحصربفرد سگ توسط یک خط عمودی مفرد که به رنگهای k تقسیم شده اند، نشان داده شده است که k ‌تعداد دسته های تخمین زده شده است. هر رنگ نمایانگر یک دسته است و طول قسمتهای رنگی نسبت تخمین زده شده عضویت گونه منحصر بفرد در آن دسته است.خطوط مشکی نژادهایی را جدا میسازد که در زیر تصویر رده بندی شده اند.
نژادهای نماینده که در بالای نمودار نشان داده شده اند از چپ به راست: آکیتا، پکینیز، شیپ داگ بلژیکی، کالی، دوبرمن پینچر، باست هاند، کوکر اسپانیل آمریکایی، بدلینگتون تریر، رتریور فلت کوتد، نیوفوندلند و ماستیف. نتایج نشان داده شده میانگین بیش از ردیف 15 ساختاری در هر ارزش k است.
(B). ساختار جمعیت همانند (A) می باشد. با این تفاوت که گرگهای خاکستری نیز در اینجا وجود دارند. نمودار نشان داده شده میانگینهای بیش از 5 ردیف ساختاری در K=2 است.5 اجرای برنامه تقریبا نتیجه های یکسانی در برداشت با ضریب تشابه 0.99 در طول اجراها. هفت نژاددیگر بخش قابل ملاحظه ای از اجدادشان را با خوشه اول سهیم شدند. این چهارده نژاد همگی به عهد باستان بر میگردند و رد تبارشان تا آسیا یا آفریقا ادامه پیدا می کند. وقتی مجموعه متنوعی از گرگها از 8 کشور متفاوت در آنالیز دخالت داده شدند، همگی کلا داخل این خوشه قرار گرفتند( تصویر 3B). شاخه ای که به برون گروه گرگها منتهی میشد نیز در آنالیز وابسته به تکامل نژادی داخل این گروه از نژادها قرار گرفت (تصویر2).

در K=3 ساختار اضافی ای شناسایی شد که بسهولت از نمودار وابسته به تکامل نژادی معلوم نیست. خوشه سوم جدید عمدتا شامل نژادهای مرتبط با مستیف از لحاظ موروثی و میشود و توسط مستیف،بولداگ و باکسر به همراه وابستگان نزدیکشان یعنی بول مستیف، فرنچ بولداگ، بول تریر مینیاتوری و پرو د پرسا کاناریو ثابت شد. همچنین خوشه روتوایلر شامل نیوفاندلند(Newfoundland) و برنیز مانتین داگ نیز میشود، نژادهای بزرگی که گزارش شده سایزشان را از اجداد مستیف گونه باستانی شان بدست آورده اند.


ساختار ژنتیکی سگ های اهلی بخش 5


* Newfoundland *


آنچه که زیاد مورد انتظار نبود دخیل شدن سگ جرمن شپهرد در این خوشه بود.مبدا اصلی این نژاد نا معلوم است اما نتایج پیشنهاد میکند که سالهای سپری شده در ارتش و نیروهای پلیس در حضور نژادهای کاری مثل باکسر در شکل گیری زمینه ژنتیک این نژاد پر طرفدار نقش بسزایی داشته است. سه نژاددیگر عضویت جزیی و ناپایدار در خوشه را در طول اجرای ساختار از خود به نمایش گذاشتند (fig S2) که ضریب تشابه را به 0.84 کاهش داد.

در K=4 یک خوشه چهارم مشاهده شد که شامل نژادهای متعددی بعنوان سگ گله میشد: شیپ داگ بلژیکی، ترورن بلژیکی، کالی، شیپ داگ شتلند. آیریش ولف هاند، گری هاند، برزوی(Borzoi)و سنت برنارد نیز اغلب به این خوشه تعلق داشتند. هرچند گزارشهای تاریخی بیانگر ایننیست که این سگها روزگاری برای چوپانی گله های احشام استفاده میشدند، اما نتایج ما نشام میدهد که این نژادها یا اجداد نژادهای سگهای گله هستند یا اولاد آنها. 
نژادهایی که در خوشه باقیمانده بودند عمدتا مبدا اروپایی نسبتا جدید دارند و اکثرا گونه های متفاوت سگهای شکاری هستند: سنت هاندها ( Scent Hound)، تریرها، اسپانیل ها، پوینترها و رتریورها. خوشه بندی در K=4 ضریب تشابه 0.61 از خود نشان داد که نشان دهنده تخصیص عضویت خوشه مشابه برای اکثر نژادها بود بغیر از تخصیص متغیر برای دیگر نژادها در طول اجراها (FigS2).


ساختار ژنتیکی سگ های اهلی بخش 5


* Borzoi *


در K=5 ضریب تشابه به 0.26 کاهش پیدا کرد و به هیچ زیر جمعیت دخیل شده اضافه دیگری اشاره نشد که نشان دهنده عدم وجود ساختار سطح بالای اضافه در جمعیت سگهای اصیل نمونه گیری شده بود.

نتایج ما تصویر زیر را از رابطه بین نژادهای سگهای اهلی ترسیممیکند. نژادهای متفاوت از لحاظ ژنتیکی مجزا هستند و هر سگ می تواند به سهولت بر اساس ژنوتیپش به نژاد تخصیص داده شود. با در نظر گرفتن مدت زمان کوتاه از مبدا اکثر نژادها از سر سلسله اجدادی میکس شده،واگرایی در این سطح تعجب بر انگیز است و از جدایی تولید مثلی قوی ما بین هر نژاد بعنوان قانون مانع نژادی حمایت میکند.

نتایج ما حداقل از چهار گروهبندی نژادی مجزا حمایت میکند که نمایانگر"پرتوش سازگار" جداگانه هستند.زیر مجموعه ای از نژادها با مبداهای باستانی آسیایی و آفریقایی از بقیه نژادها جدا می شود و الگوی مشترکی ازتناوب آلل را نشان میدهد. در نگاه اول تعب بر انگیز است که یک خوشه ژنتیکی شامل نژادهایی از آفریقای مرکزی(باسنجی)، خاور میانه(سالوکی و افغان)، تبت(تریر تبتی و لهاسا آپوسو)، چین(چائو چائو، پکینیز، شارپی و شیتزو)، ژاپن(آکیتا و شیبا اینو) و قطب شمال (آلاسکن ملمیوت، سیبرین هاسکی و ساموید).

باینحال محققان متعددی اینگونه فرض میکنند که سگهای پریا(Pariah) مبداشان آسیا بوده و به همراه انسانهای چادر نشین مهاجر هم به جنوب یعنی به آفریقا و هم به شمال یعنی به قطب شمال مهاجرت کرده اند و مهاجرتهای متعاقب در سرتاسر آسیا صورت گرفته است. این خوشه شامل نژادهای شمالی میشود که از لحاظ ظاهری شبیه گرگ میباشند مثل آلاسکن ملمیوت و سیبرین هاسکی و نزدیک ترین ارتباط با گرگ را از خود نشان میدهند که جد مستقیم سگهای اهلی است. بنابراین سگهای حاصل شده از ایننژادها میتوانند بهترین نمونه زنده اندوخته ژن سگهای اجدادی باشند.

نکته قابل توجه اینست که نژادهای متعددی که معمولا اعتقاد بر این بود که دارای ریشه باستانی هستند مثل سگ هاند فرعونی( Pharaoh Hound) و هاند ایبیزن(Ibizan) در این گروه وجود ندارند. اغلب تصور میشد که اینها قدیمی ترین نژاد تمامی سگها هستند که اولاد سگهای باستانی مصری هستند که روی دیوارهای مقبره ها بیش از 5000 سال پیش نقش شده اند. بااین وجود نتایج ما نشان می دهد که این دونژاد در زمانهای اخیرتر لز ترکیب نژادهای دیگر از نو خلق شده اند. بنابراین هرچند ظاهر آنها با سگهای شکاری مصری باستانی مطابقت دارد اما ژنوم آنها جور نیست.


ساختار ژنتیکی سگ های اهلی بخش 5

* Pharaoh Hound *


ساختار ژنتیکی سگ های اهلی بخش 5* Ibizan *


نتایج مشابه در مورد الکهاند نروژی(Norwegian Elkhound) نیز صدق میکند که علیرغم گزارشهایی از نژاد مستقیم از مبدا اسکاندیناوی بیش از 5000 سال پیش، با نژادهای اروپایی مدرن در یک خوشه قرار میگیرد تا دیگر سگهای شمالی.


ساختار ژنتیکی سگ های اهلی بخش 5* Norwegian Elkhound *


اکثریت زیادی از نژادها ظاهرا پرتوش تازه تری از جد اروپایی مشترک به نمایش میگذارند.هرچند نژادهای منحصربفرد از لحاظ ژنتیکی متمایز هستند اما ظاهرا در اصل در یک زمان از هم جدا شده اند. این پرتوش میتواند منعکس کننده تکثیر نژادهای مجزا از تنوع فنوتیپی مدون کمتر بعد از تعریف مفهوم نژاد و ایجاد انجمنهای نژادی در اروپا در قرن 18 میلادی باشد.

یک آنالیز خوشه حساس تر قادر بود تا ساختارهای ژنتیک اضافیسه زیر جمعیت رادروناین گروه تشخیص دهد. یکی شامل نژادهای مستیف مانند میشود و ظاهرا ریخت شناسی مشترک مشتق شده از یک جد مشترک رانشان میدهد. دیگری شامل شیپ داگ شتلند، 2شیپ داگ بلژیکی وکالی میشود و احتمالا رفتار گله داری اجدادی مشترک را نشان میدهد.تکثیر نژادهای اختصاص یافته به جنبه های مختلف شکار به جمعیت باقیمانده چیره شده است. در مورد این نژادها گزارشهای تاریخی وانجمن نژادها بیانگر درجه اصالت در هم پیچیده ای است که بانتایج ما همخوانی دارد.

نژادهای سگها به طور سنتی بر اساس نقش آنها در فعالیتهای بشر، ظاهر فیزیکی و مدارک تاریخی گروه بندی شده اند. در اینجا نا یک طبقه بندی مستقل بر اساس الگوهای تفاوت ژنتیکی را تعریف کردیم. این طبقه بندی از زیرمجموعه گوهبندیهای سنتی حمایت میکند و همچنین ارتباطی بین نژادها را آشکار میسازد که قبلا به آن توجه مشده بود. فهم دقیقی از ارتباطهای ژنتیکی بین نژادها زمینه ای را برای مطالعاتی فراهم میسازد که هدف آنها آشکار کردن اصول ژنتیکی پیچیده تفاوتهای نژادی از لحاظ ظاهر، رفتار و مستعد بودن در برابر بیماریهاست. 

تصویر S1
ساختار ژنتیکی سگ های اهلی بخش 5


* پایان *


منبع : مجله SCIENCE ) 
www.sciencemag.org )

مترجم : maska

با تشکر از Masiii گرامی

PersianPet Forum - www.mypet.ir 
http://persianpet.org/forum/thread116107.html#ixzz2JmxVfmxs 
Under Creative Commons License: 
Attribution 
Follow us: 
@persianpet on Twitter | mypersianpet on Facebook

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
کاربران با این تگها این مقاله را پیدا کرده اند :

سگ

بدن

هاند

سنت

حیوانات

مورد

اهلی

عکس

2

شیبا

چائو

بازی

رشد

تبتی

باکسر

هاسکی

بلژیکی

مرکزی

مستیف

آکیتا

انواع

نژاد

روی

اروپا

توله

سیاه

اسباب

سگهای

برنارد

تولید

د

اهلي

کار

ماهه

تصاویر

خاکستری

رنگ

وحشی

بالغ

گرگ

بهترین

گله

خورده

ژنتیکی

بندی

بولداگ

شکاری

ژرمن

مختلف

داگ

کبوتر

ژنتیک

سازگار

حاصل

اروپایی

مدرن

جفت

شکست

کارخانه

اصلاح

عكس

قیمت

ساختار

طبقه

شمالی

New

درختی

دیوار

نتایج

ترکیب

فرنچ

تبت

اینو

هاوند

روتوایلر

هیبرید

افغانی

س

شپرد

بلژیک

متنوع

نمودار

بـا

هـم

یکــــــ

دیلمان

:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی