نایاب ترین گربه وحشی ایران


عباس طاهریان در گفتگو با مهر اظهار کرد: گربه پالاس در حاشیه سایت جبیر سلامی مشاهده شد، که محیط بانان پس از گزارش این گونه ارزشمند به منطقه اعزام شدند.


رئیس حفاظت محیط زیست خواف گفت: معمولا گربه سانان با توجه به اینکه شبرو هستند مشاهده آنها بسیار سخت و دشوار است.
طاهریان بیان کرد: منطقه ممنوع شکار سده در ارتقاعات شمال و شمال غرب شهرستان خواف واقع شده که 105 هزار هکتار وسعت این منطقه است.
وی تصریح کرد: تا کنون گونه های ارزشمند دیگری در این منطقه مشاهده شده است.


رئیس حفاظت محیط زیست خواف در خصوص گربه پالاس اظهار کرد: این گونه ارزشمند به صورت سالم زنده گیری شد و به جهت بیومتری و نمونه ژن مورد بررسی قرار گرفت.
طاهریان با بیان اینکه گربه پالاس به لحاظ جنسیت نر بود،3700 گرم وزن داشته است گفت: این گونه ارزشمند پس از بیومتری رهاسازی شد.


وی افزود: مشاهده دوباره این گونه ارزشمند حیوانی در منطقه نشانگر این است که این منطقه زیستگاه مناسب برای حیات این گونه حیوانی به شمار می آید.


رئیس حفاظت محیط زیست خواف بیان کرد: گربه پالاس از نایاب ترین گربه های وحشی ایران و جهان به شمار می آید که در مناطق با پوشش گیاهی متراکم مشاهده شده است.
طاهریان گفت: این گربه اندازه گربه خانگی است و اصلی ترین مشخصه گربه پالاس نقطه های سیاه رنگ روی پیشانی و گوش های کوچکی که هر کدام با فاصله در گوشه ای از سر قرار گرفته اند، است.